Variable eller variabler?

Heter det flere variabler eller flere variable?

Publisert:21.08.2017 | Oppdatert:07.02.2023