Hjelpe oss å?

Jeg stusser litt over følgende setning: «Språkprofilen hjelper oss å skrive klart og korrekt.» Jeg har lyst til å sette inn et «til» etter «oss»

Og hva med «Jeg hjelper folk med å finne fram i butikken» kontra «Jeg hjelper folk å finne fram i butikken»?

Sløyfing av infinitivsmerke etter visse verb

Eg tykkjer stundom det verkar naturleg å utelata infinitivsmerket, som i

«eg freista gjera det» i staden for «eg freista å gjera det».

Andre gonger er det omvendt, til dømes

«eg forsøkte å gjera det» i staden for «eg forsøkte gjera det».

Det er mest så eg ikkje torer (å) velja. Kva reglar gjeld her?

Ut og spise, ut og reise

Skal jeg ut og eller å spise i kveld?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:24.02.2024