Absorbere varme og avgi varme

I byggebransjen sier man at en betongvegg absorberer varme når den lagrer varme i porene hvis omgivelsene er for varme. Når det blir kaldere i rommet, gir den tilbake varmen til omgivelsene igjen. Hva skal vi skal kalle den sistnevnte prosessen? Reflektere blir ikke helt riktig.

Ansette, tilsette

En kursholder påstod at ordene ansatt og tilsatt ikke betyr det samme. Han sa at en er tilsatt så lenge en er i midlertidig stilling, vikar eller på prøve, men når stillingen blir fast, er en å regne som ansatt.

Baksnakke, framsnakke

Kan man bruke framsnakke om det motsatte av baksnakke, baktale, slik blant andre kronprinsen har gjort på tv?

Det motsatte av «fortøye»

Hva er det motsatte av å fortøye?

Det motsatte av innbilsk?

Jeg har lurt lenge på hva det motsatte av innbilsk er. Finnes det er eget ord for dette? Utbilsk?

Eldre – gammel – eldst?

Hvem er eldst av eldre mennesker og gamle mennesker?

Fartsdump eller fartshump?

Heter en fartsdemper i veibanen en fartsdump eller en fartshump?

Feminist

Hvor gamle er ordene feminisme og feminist, og hva betyr de egentlig?

Flerkoneri – flermanneri?

Når en mann har flere koner, heter det flerkoneri, men hva heter det når ei dame har flere menn? Jeg finner ikke flermanneri i ordboka.

Flått

Er flått og skogmann det same? Og er flått rett stavemåte, eller burde det heite flott?

Fordel og bakdel?

Kan en bruke bakdel om det motsatte av fordel, altså i betydningen ‘ulempe’? 

Gild og ugild i juridisk tyding

Ugild i den juridiske tydinga ‘inhabil’ kjenner eg godt. Men motstykket gild i tydinga ‘habil’ står visst ikkje i Bokmålsordboka. Finst det ikkje?

Hannhund – annet ord?

Jeg lurer på om det finnes et usammensatt ord for ‘hannhund’? Altså så å si det motsatte av tispe?

Kronologisk, ikkje-kronologisk, omvendt kronologisk

I samband med eit systematiseringsarbeid ordnar eg stoffet i omvend kronologisk rekkjefølgje. Eg nyttar f.eks. ein ringperm der det nyaste står først. Kva er ordet for denne sorteringsmåten? Omvend kronologisk eller ikkje-kronologisk?

Maskulinist – det motsette av feminist?

Er ein maskulinist det mannlege motstykket til feminist? Kor lenge har det vore i bruk, og er det brukande i dag?

Mål, målsetting, formål

Det ser ut til at formål, målsetting og mål ofte brukes i samme betydning. Men de tre ordene betyr vel ikke det samme?

Se syner, høre …?

Finnes det et eget uttrykk for det å høre noe som ikke er der? Det heter jo å se syner, men hva heter det hvis det er hørselssansen det er tale om? Å høre høner?

Ta til etterretning/orientering

Er det noen forskjell mellom å ta noe til etterretning og å ta noe til orientering?

Tørst og utørst

Det motsette av svolten er jo mett, men kva er det motsette av å vera tørst? Manglar tørst eit antonym?

Å misunne, men likevel unne?

Jeg prøver å finne et ord som uttrykker den følelsen en kan få når noen f.eks. har en fin genser som man selv gjerne ville hatt, samtidig som man unner den andre genseren. Jeg synes misunnemisunnelig og misunnelse passer dårlig om dette. Kan jeg bruke medunne?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:02.03.2024