Kategorier treff i 0 kategorier

Svar på språkspørsmål (0 treff)

 

Vi fant ikke det du lette etter i svardatabasen. Dette er treff fra det globale søket vårt.

Jeg benyttet meg av ordet misledende i en artikkel forleden og fikk det glatte lag i kommentarfeltet etterpå. Kan ikke ordet brukes?
Jeg ser stadig oftere at folk skriver slikt som «han velger/foretrekker vin OVER øl». Kan man skrive sånn?
Hva er opprinnelsen til uttrykket øremerkede midler ? Har det med myntenheten øre eller kroppsdelen øre å gjøre?
Finnes det et norsk ord for det som på engelsk heter ambidextrous , altså ‘like god med høyre og venstre’? Jeg er ute etter ord som kan brukes om både hender og føtter.
Skjegg og gress vokser og gror , som før i tida, av seg selv. Men nå er det også gått mote i at folk gror både planter og skjegg.
Kvinne som lytter
Med en høring vil myndighetene sikre at de har et best mulig grunnlag før de tar beslutninger. Høringen kan være muntlig eller skriftlig, men uansett signaliserer den vilje til å lytte.
Direkte oversettelser av engelske enkeltord og hele fraser florerer i skrift og tale. Har dere en liste over slike ord og uttrykk med opplysning om hvordan vi heller kan si det på norsk?
Jeg ser stadig oftere formuleringer som «han mistet kona til kreft» eller «hun mistet livet til korona». Er det riktig norsk? Skal jeg rette det hos elevene mine?
Jeg hører stadig oftere formuleringen «Hva skjer med at …». Jeg lurer på hvorfor folk snakker slik. Med andre ord: «Hva skjer med at de snakker sånn?»
Etter at Jonas Gahr Støre i 2008 gav ut en bok med tittelen «Å gjøre en forskjell», er dette uttrykket blitt stadig mer brukt om det å bidra med noe ekstraordinært og/eller bety noe spesielt i en...
AV ARTHUR O. SANDVED Mange synes å mene at hovedproblemet med de engelske lånordene som strømmer inn over oss, er at de utgjør en fare for eller en trussel mot norsk språk. Ikke minst skapte import...
Ordsky
(2.2.16) Språkrådet kårer hvert år årets nyord. Denne gangen griper vi saken an fra en litt annen kant og kårer årets fyord. Dette er ord vi mener brukes feil eller for mye. Det har gått inflasjon ...
Jeg leser stadig oftere om folk som gror ting, enten det er planter, skjegg eller organer. Er det riktig norsk?
Heter det å spre vingene på norsk, eller er det en direkte oversettelse av «spread one's wings»? I bibeloversettelsene er kapittel 39 vers 29 i Jobs bok endret slik: 1930: Skyldes det din forstand ...
AV TORILL O. BERGHULNES Våren 2004 gjorde jeg ferdig en hovedfagsoppgave i nordisk språk ved Universitet i Tromsø om flyteknisk terminologi i lærestoff for videregående skole. Jeg undersøkte...
Jeg vet at norsk importerer engelske ord og uttrykk, både i rå og oversatt form. Men påvirkes norsk av engelsk også på dypere plan – grammatisk?
Uttrykket å stenge ned og substantivet nedstenging/nedstengning er noe relativt nytt i norsk, hvis vi ser bort fra betydningen ‘å låse (noe) ned (i noe)’. Det er hovedsakelig snakk om oversettelses...
Hva slags lånord finnes? Hvem bruker lånord? Hvordan integreres de? Hva skjer med betydningen til lånordene?
Var det riktig å si at Norge ble «stengt ned » da tiltakene mot covid-19 ble iverksatt? Jeg tenker på bruken av partikkelen  ned . Var det i så fall nedstenging eller nedstengning ?
AV SABINE CHARLOTTE ROSENHART Påvirkning fra andre kulturer har aldri foregått i så høyt tempo som nå. Aldri før har vi måttet finne ord for så mange nye begrep. Det kan være vanskelig å finne ord...
Det er grunn til å rope et varsku når det gjelder ukritisk bruk av engelske ord i norsk. Et lite språksamfunn som vårt er svært utsatt. I det lange løp kan det kanskje ikke overleve dersom det ikke...
Norsk språkråd har som sin hovedoppgave å formulere regler for hva som er rett og riktig i språket. Det er særlig regler for rettskriving, bøying og til en viss grad setningsbygning som gis, dvs...
Her er ei liste over en del norske ord som kan brukes i stedet for de tilsvarende engelske. Lista inneholder først og fremst ord som er på vei inn i allmennspråket, altså i «vanlig norsk». Leter du...