Hopp til hovedinnhold

Norsk språk

Norsk språk er både tale og skrift, bokmål og nynorsk.

Norsk skal kunne brukes på alle samfunnsområder og i alle deler av samfunnslivet. Det offentlige skal styrke norsk språk ved å gjennomføre tiltak for at norsk skal holde på posisjonen som samfunnsbærende språk. Blant annet må norsk ha et oppdatert faglig ordforråd innenfor alle fagfelt.

Norsk skal likevel ikke fortrenge de andre språkene som loven omfatter.

§ 1 første ledd første punktum
Føremålet med lova er å styrkje norsk språk, slik at det blir sikra som eit samfunnsberande språk som skal kunne nyttast på alle samfunnsområde og i alle delar av samfunnet i Noreg.

§ 4 første ledd
Norsk er det nasjonale hovudspråket i Noreg.