Hopp til hovedinnhold

Skjema og digitale selvbetjeningsløsninger (gjelder ikke fylkeskommunene)

Alle skjema skal finnes i parallelle versjoner på både bokmål og nynorsk, og innholdet i teksten skal være identisk. Versjonene skal være tilgjengelige til samme tid, og de skal holdes løpende oppdatert. Kravet gjelder for både papirskjema og digitale skjema.

Stadig flere offentlige organ erstatter tradisjonelle papirskjema med digitale selvbetjeningsløsninger. En digital selvbetjeningsløsning er enhver digital løsning som forutsetter at en privatperson legger inn opplysninger og slik er eller kommer i kontakt med et offentlig organ. I tilfelle der en digital løsning utfører den tjenesten et papirskjema tidligere ville gjort, gjelder reglene tilsvarende.

Spesialtilfelle:

Når en privatperson chatter med et offentlig organ, plikter den statsansatte eller fylkeskommunalt ansatte som betjener chatten, å svare på samme skriftspråk som spørreren bruker i spørsmålet sitt. Regelen gjelder på samme måte som når kommunikasjonen foregår på e-post eller i brev.

§ 14 første ledd

Statsorgan skal gjere skjema og andre sjølvbeteningstenester tilgjengelege på bokmål og nynorsk samtidig.

 § 15

I dokument som er retta mot eit privat rettssubjekt, skal fylkeskommunar bruke det norske skriftspråket som det private rettssubjektet sjølv har bruka i kommunikasjonen med organet, eller som det private rettssubjektet på annan måte har meldt frå at det ønskjer.