Høflig form

Her er reglene for de høflige formene i bokmål og nynorsk.

Reglene for bokmål (De, Dem, Deres)

Vi vil spørre om De ikke også kan levere brysselkniplinger.
Vi ber Dem komme på vårt kontor snarest.
Vi viser til Deres brev av 12. februar.

Høflighetsformene er aldri obligatoriske, og det er et spørsmål om skjønn eller smak og behag når vi vil bruke dem. De gir en høfligere eller mer avmålt og formell tone. Det gjelder å tenke over hvem mottakeren er, og hva vi ønsker å oppnå med henvendelsen. Og har vi først valgt høflighetsformene i for eksempel et brev, bør vi holde fast ved dem gjennom hele brevet og ikke veksle mellom du og De eller mellom dere og De.

Stor forbokstav er særegent for høflighetsformene. De vanlige pronomenformene (du – deg – din i entall og dere – dere – deres i flertall) skal derimot alltid ha liten forbokstav.

På bokmål brukes høflighetsformene i dag først og fremst i henvendelser til enkeltpersoner og firmaer, altså oftest i stedet for du, vanligvis ikke dere (tidligere var praksis den samme som på nynorsk, jamfør nedenfor). I henvendelser til flere er det best å bruke dere. Det gjelder også når adressaten er en kollektiv instans som en organisasjon eller en offentlig institusjon.

Reglane for nynorsk (De, Dykk, Dykkar)

Vi spør med dette om De ikkje kan levere brysselkniplingar òg.
Vi ber Dykk kome på kontoret vårt så snart som råd.
Vi har fått lese brevet Dykkar først i dag.

Dei høflege formene er aldri obligatoriske, og det er eit spørsmål om skjøn eller smak og behag når vi vil bruke dei. Dei gjev ein høflegare eller meir avmålt og formell tone. Det gjeld å tenkje over kven mottakaren er, og kva vi ønskjer å oppnå med å vende oss til han eller henne. Og har vi først valt desse formene i for eksempel eit brev, bør vi halde fast ved dei gjennom heile brevet og ikkje veksle mellom du og De eller mellom de og De.

Den store forbokstaven er særmerkt for dei høflege formene. Dei vanlege pronomena (du – deg – din i eintal og de – dykk – dykkar i fleirtal) skal derimot alltid ha liten forbokstav.

Dei høflege formene kan brukast i tiltale til både ein og fleire personar og når ein vender seg til firma, offentlege institusjonar og andre kollektive instansar. Vi kan altså nytte De i staden for både du og de.

 

Sist oppdatert: 18. mars 2015

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.01.2004 | Oppdatert:13.01.2021