Framande bokstavar

Skriv vi boikott eller «boycott», frilans eller «freelance», miksmaster eller «mixmaster» på norsk? Her finn du svaret.

C-feller (ikkje c, men k eller s)

RIKTIG

IKKJE RIKTIG

boikott, boikotte «boycott», «boycotte»
frilans, frilanse «freelance»
handikap, handikappe «handicap», «handicappe»
oppbakking «oppbacking»
skanne, skannar/skanner «scanne», «scannar»/«scanner»
svesisme «svecisme»
transe «trance»
X-feller (ikkje x, men ks)

RIKTIG

IKKJE RIKTIG

miksmaster «mixmaster»
telefaks, fakse «telefax», «faxe»

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:20.01.2004 | Oppdatert:18.03.2022