Hopp til hovedinnhold

Språklig kvalitetssikring av lovtekster

Stadig oftere stilles det krav om at språket i lovtekster skal vært klart. Språkrådet kan hjelpe lovutvalg og departementer med å oppfylle dette kravet.

 

Språkrådet kan hjelpe til med å kvalitetssikre språket i viktige lover som angår mange. Vi bistår etter kapasitet.

Hva gir vi hjelp til?

Språkrådet tilbyr tradisjonell språklig kvalitetssikring av lovtekster. Med det mener vi grundig gjennomgang og redigering av teksten på alle nivåer – fra tegnsetting og setningsbygning til overskrifter, logisk sammenheng og avsnittsplassering. Vi tilbyr også hjelp med oversettelse av viktige lovtekster fra bokmål til nynorsk. Vi tilbyr ikke sluttkorrektur (dvs. ren feilretting i siste runde).

Les mer om Språkrådets kvalitetssikringstilbud