Språkrådets kalender

Dato Møter og konferanser i 2023 Tema
17. januar Digitalt frokostmøte: Hva er status for norsk fagspråk og terminologi? Fagspråk, terminologi
14. februar Styremøte i Språkrådet  
16. mars Chatbot og betring? – eit seminar om språk, omsetjingsteknologi, robotjournalistikk og ChatGPT, Oslo Språkteknologi
25. mars Årets teikn: Den nasjonale teiknspråkdagen Tegnspråk
27. mars Utdeling av klarspråksprisene, Oslo og digitalt Klarspråk
8. juni Styremøte i Språkrådet  
14.–15. juni Nordterm 2023 – Terminologi i samfunnets tjeneste, Stockholm Terminologi
21.–22. september Styremøte i Språkrådet  
14. desember Styremøte i Språkrådet  
Dato Møter og konferanser i 2022 Tema
21. februar Styremøte i Språkrådet  
16. mars Lovlig teknisk, Oslo og digitalt Språkteknologi
31. mars Nettseminar: Klarspråk i praksis Klarspråk
7. april Styremøte i Språkrådet  
16. juni Styremøte i Språkrådet  
25. august Nordisk lunsjmøte med debatt om språkteknologi Språkteknologi
14. september Nettseminar: Hvordan blir norsk fagspråk og terminologi fulgt opp i UH-sektoren? Fagspråk, terminologi
20.–22. september Styremøte i Språkrådet  
23. september Utdeling av Tegnspråkprisen, Oslo og digitalt Tegnspråk
24. oktober Årets nynorskkommune, Oslo  
8. november Språkdagen, Oslo og digitalt  
15. desember Styremøte i Språkrådet  

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:01.01.2004 | Oppdatert:17.03.2023