Hvem fortjener klarspråksprisen 2022?

No image

(5.1.23) Nå kan offentlige organer bli nominert til klarspråksprisen for 2022. Fristen for nominering er 23. januar.

Hva er klarspråksprisen?

Klarspråksprisen er en utmerkelse for langsiktig og systematisk arbeid med klarspråk i det offentlige. Det er to priser: én for statlige organer og én for kommuner/fylkeskommuner. Prisene blir delt ut av kommunal- og distriktsministeren i mars.

Hvem kan nominere(s)?

Alle kan nominere kandidater til klarspråksprisen. Et statsorgan eller en kommune/fylkeskommune kan nominere seg selv. Det er også mulig å nominere et annet statsorgan eller en annen kommune/fylkeskommune. Send forslaget til ssb@sprakradet.no. Nominerte kandidater får tilsendt et skjema som de må fylle ut og sende inn.

Hva er kriteriene for klarspråksprisen?

Juryen legger vekt på

  • hvordan klarspråksarbeidet er organisert, at det er forankret i ledelsen og at det involverer store deler av virksomheten
  • hvilke konkrete tiltak som er gjennomført
  • hvordan målgruppene blir involvert i utviklingen av tekster, og hvordan tekster blir tilpasset målgruppenes behov
  • at det er god kobling mellom språkarbeidet og øvrige arbeids- og utviklingsprosesser
  • at språket er konsekvent i alle kanaler mellom forvaltningen og innbyggerne, for eksempel i digitale tjenester, brev og skjema
  • at konkrete resultater av klarspråksarbeidet er evaluert, brukertestet eller målt på annen måte

Retningslinjer for klarspråksprisene – regjeringen.no

Hva er klarspråk?

Den internasjonale definisjonen av klarspråk er «kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppa finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den». Les mer på klarspråk.no.

Språkrådet, KS og Digitaliseringsdirektoratet samarbeider om å fremme klarspråk i det offentlige.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:05.01.2023 | Oppdatert:27.04.2023