Skrivemåten av norske stadnamn

(22.10.18) Språkrådet publiserer her utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn, godkjende av Kulturdepartementet 18. oktober 2018.

Føremålet med reglane er å sikre at lov- og forskriftstolkingar blir gjorde forsvarleg.  Reglane er ikkje uttømmande, og det vil i mange saker vere lokale forhold som må vurderast og vektleggjast. 

Reglane er ei utfylling til § 3 «Særleg om norske stadnamn» i forskrift om stadnamn og følgjer av høvet Språkrådet etter § 14 i stadnamnforskrifta har til å fastsetja slike reglar.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.10.2018 | Oppdatert:22.10.2018