Språkrådet lyser ut mastergradsstipend

No image

(7.9.2017) Språkrådet vil i 2017 gi stipend til studenter som skriver masteroppgave om språk i helsesektoren. Hvert stipend er på 20 000 kroner, og søknadsfristen er 30. september.

Alle masterstudenter kan søke, og oppgaven kan knyttes til fagfelt/temaer som sykepleie, medisin, terminologi, språk og IKT, klarspråk, sosiologi, informasjonsdesign, kommunikasjon eller annet.

Mulige temaer

Vi vil støtte oppgaver som gir oss mer kunnskap om tekster eller tjenester med helserelatert innhold, for eksempel

  • hvordan slike tekster eller tjenester fungerer for mottakerne/brukerne (pasienter, pårørende eller andre)
  • hva som kan gjøre slike tekster eller tjenester vanskelige å forstå eller bruke
  • hvordan man kan få til et mer mottakervennlig språk i slike tekster eller tjenester

Et eksempel på et emne vi søker kunnskap om, er medisinsk fagspråk vs. forståelig pasientinformasjon:

  • Hva er de viktigste hindringene for pasienters forståelse av tekster eller tjenester med helserelatert innhold?
  • Hvordan kan man balansere språket slik at tekster som er viktige arbeidsredskaper for helsepersonell, også kan forstås av pasienter?
  • Skjer det noe med helsepersonells skrivestil når interne arbeidsdokumenter (f.eks. journalen) blir tilgjengelige for pasientene og skal forstås av dem?

Om søknaden

Søknaden må inneholde

  • en skisse på én side der du gjør greie for problemstillingen og metoden og for hvor langt du er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veilederen din
  • en utdyping av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider

Språkrådet forbeholder seg retten til å ikke dele ut stipend dersom det ikke kommer inn søknader vi vurderer som gode nok eller relevante nok.

Stipendmottakere må skrive under på en avtale der Språkrådet blant annet får rett til å legge ut oppgaven deres på Språkrådets nettsider.

Søknadsfristen er 30. september 2017. Send søknaden med e-post til post@sprakradet.no eller med brev til

Språkrådet
Postboks 8107 Dep
0032 OSLO

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.09.2017 | Oppdatert:15.11.2017