Presisering om Vika/Viken

No image

(29.11.17) Språkrådet vil presisere at vi foreløpig ikke har hatt noen formell behandling av spørsmålet om navn på det nye storfylket på Østlandet (Buskerud, Akershus og Østfold). Vårt foreløpige standpunkt i saken er at Vika må være skrivemåten dersom dette navnet velges.

Den tradisjonelle uttalen i hele området rundt Oslofjorden er vika, og ordet finnes i en rekke stedsnavn.

I tillegg har vi sagt at vi i en større utredning vil vurdere også andre aktuelle historiske inndelingsnavn fra området, f.eks. Akershus eller Vingulmork. Vi mener ingen av disse er fullt ut dekkende på et nytt storfylke, og at det foreløpig ser ut til at Vika er å foretrekke. I en reportasje i NRK TV kan det se ut som Språkrådet foretrekker Vingulmork som navn på den nye regionen. Dette er ikke korrekt.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:29.11.2017 | Oppdatert:30.11.2017