Kvinner forstår mest medisin, menn forstår mest klima

(10.11.10) Kvinner forstår medisinske uttrykk bedre enn det menn gjør, mens menn forstår uttrykk i klimadebatten bedre enn det kvinner gjør. Det går fram av to spørreundersøkelser som presenteres på Språkrådets konferanse Språkdagen 2010 i dag.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

På oppdrag fra Språkrådet har Respons Analyse undersøkt om folk flest forstår faguttrykk. Et representativt utvalg av befolkningen er spurt om hvordan de forstår fem medisinske uttrykk og ti uttrykk fra klimadebatten. Klimaundersøkelsen er gjort i samarbeid med Bjerknessenteret for klimaforskning. Respondentene har fått ulike svaralternativer å velge mellom. Resultatene legges fram på Språkdagen 2010, og de avdekker systematiske kjønnsforskjeller.

Klima: Menn svarer riktigst
I klimaundersøkelsen svarer 78 prosent av mennene riktig på seks eller flere spørsmål, mot 56 prosent av kvinnene. Kjønnsforskjellen er størst på spørsmål om hva drivhuseffekt betyr, her svarer 61 prosent av mennene og 38 prosent av kvinnene rett.

På seks av de ti spørsmålene svarer menn mer rett enn det kvinner gjør. På de øvrige spørsmålene er det marginale forskjeller på menns og kvinners svar.

Respondentene ble spurt om hva drivhuseffekt, klimafølsomhet, klimamodell, karbonsyklus, tilbakekopling, klimaendring, vippepunkt, klimaskeptiker og global oppvarming betyr, og hva forskjellen på vær og klima er.

Medisin: Kvinner svarer riktigst
I medisinundersøkelsen svarer kvinner mer rett enn menn på alle de fem uttrykkene som er testet. Forskjellene er signifikante på flere av spørsmålene.

Mens 67 prosent av kvinnene svarer riktig på tre eller flere spørsmål, er tilsvarende andel 59 prosent blant mennene.

Respondentene er spurt om hva venepunksjon, profylakse, biopsi, negativt prøvesvar og obstipasjon betyr.

Språkdagen 2010: «Språk på liv og død»
Hva må til for at folk flest skal forstå eksperter? Hvilke krav stilles til godt fagspråk og god faglig formidling? Dette er noe av det som blir tatt opp på Språkdagen 2010 i Oslo Konserthus i dag.

Språkrådets fagråd for terminologi og fagspråk er ansvarlig for programmet. Språkdagen er Språkrådets årlige konferanse om norsk språk.

Pressekontakt: Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, e-post: svein.arne.orvik(a)sprakradet.no, tlf.: 938 06 923


 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:10.11.2010 | Oppdatert:19.11.2021