Overgangsvinduet

Hvorfor heter det «overgangsvindu» i fotballsammenheng?

Overgangsvinduet er et fastsatt tidsrom da fotballklubber har lov til å kjøpe nye spillere. Det er gjerne to slike perioder i løpet av året – en før sesongen og en i sesongen.

Ordningen ble innført som obligatorisk i Europa av Det europeiske forballforbundet (FIFA) i 2002–03. Egentlig dreide det seg bare om kjøp av spillere fra andre land, men i dag brukes det visst her i landet også om kjøp av nye norske spillere fra andre klubber.

Ordet «overgangsvindu» er en oversettelse av engelsk «transfer window». I nyere engelsk kan «window» betegne et (vanligvis) begrenset tidsrom, særlig i forbindelse med internasjonal politikk og mellomstatlige forhold, da det er mulig å få til noe bestemt, eller da ens egne styrker eller våpen er sårbare for fiendtlige angrep. Fra 1960-årene av utviklet det seg en bruk med utgangspunkt i romfarten, der «window» betegnet korte tidsrom da en kunne skyte opp en rakett eller en satellitt og ha mulighet til å treffe et bestemt mål.

Seinere er dette altså overført til idretten som «transfer window» og kommet inn i norsk som «overgangsvindu».

 

Publisert 2. juni 2009

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:02.06.2009 | Oppdatert:04.08.2021