Identitet

Hva betyr ordet identitet? Hva vil det si å identifisere seg med noe?

Identitet er noe som har vært diskutert offentlig i minst femti år. Bokmålsordboka oppgir to betydninger, nemlig 1) det å være identisk, fullstendig likhet (påvise identitet mellom to begreper) og 2) sum av element som gir et individ, et samfunn o l individualitet; jeg-bevissthet; navn, stilling o l til en person (finne, miste sin identitet; fastslå den dødes identitet o.a.). Det er første del av denne siste betydningen som interesserer i samfunnsdebatten. Særlig fra 1960-årene av har en i stigende grad vært opptatt av hvem vi er som mennesker, og hvor vi hører til, og språket har fått nye ord som identitetskrise, identitetsløs, identitetsproblem. Men sporene kan følges lenger tilbake, i første omgang trolig til annen verdenskrig og opplevelse av meningsløshet.

Interessant nok finner en ikke betydningene sum av element som gir et individ, et samfunn o l individualitet; jeg-bevissthet i Norsk Riksmålsordbok fra 1937, og det bekrefter at dette er et etterkrigsbegrep. Men ordet er naturligvis mye eldre, og Bokmålsordbokas betydning 1 går vel i alle fall tilbake til middelalderen, til disipliner som teologi og filosofi og matematikk.

Siden 1970-årene har interessen for – mange vil si framhevingen av – individet økt ytterligere, og filosofer og sosialpsykologer har hevdet at den enkelte har ikke bare én, men flere identiteter. Ut fra dette kan for eksempel en voksen mann ha en identitet som ektemann, en annen som far, en tredje som sønn, en fjerde som rørlegger (hvis han er det), en femte som kommunepolitiker osv., alt sammen ulike deler av den samme personen eller personligheten.

Det er også en forbindelse med uttrykket identifisere seg med, som betyr regne (føle) seg som, slutte seg til, gjøre felles sak med. Identitet henger sammen med hva eller hvem en identifiserer seg med. Når Norge i dag får flere innvandrere, med røtter i andre kulturer, blir folk interessert i hva de identifiserer seg med, og om deres identitet er norsk eller noe annet. Dermed kommer også spørsmålet om hva norsk identitet er, på dagsordenen. Vi skal ikke gå inn på dette, men bare konkludere med at identitet er et ord det fortsatt er klokt å ta på alvor.

 

Publisert 15. april 2009

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:20.02.2009 | Oppdatert:04.08.2021