Fylkeskommune – et 'folkekollektiv'

Etter valget av representanter til kommunestyrer og fylkesting 12. september er det kanskje noen som undres på hva ordene kommune og fylke kommer av?

Kort fortalt er en kommune et administrativt område med et visst selvstyre, mens et fylke er et norsk forvaltningsdistrikt. En kombinasjon av ordene finner vi i fylkeskommune, som er en offentlig, folkestyrt etat som ivaretar enkelte offentlige forvaltnings- og tjenesteproduserende oppgaver innenfor et fylke.

Kommune har vi fra fransk commun, som igjen har det fra latin communis, som betyr ’felles’.

Fylke er et gammelnorsk ord (fylki) som betyr ’landsdel’. Det er avledet av det gammelnorske ordet folk, som betyr nettopp det.

En fylkeskommune er sånn sett noe som er felles for folk, et slags folkekollektiv i ordets rette forstand.

En parallell finnes i demokrati, som er gresk for nettopp folkestyre, av demos ’folk’ og en avledning av kratein ’herske’.

 

Publisert: 16. september 2011

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.09.2011 | Oppdatert:04.08.2021