Aktuelt ord

Dette er en liste over ordene som har stått i spalten «Aktuelt ord».

No image

Belarus

Utanriksdepartementet har kunngjort at det framover (frå 29. mai 2022) vil nytta namnet Belarus i staden for Kviterussland/Hviterussland. Med dette blir Belarus det offisielle namnet på denne staten på norsk. Korleis bør namnet uttalast, og korleis skal vi skriva innbyggjarnamn, nasjonalitetsadjektiv og språknamn som høyrer til Belarus?

No image

Kyiv og andre navn i Ukraina

Ukrainsk er det eneste offisielle språket i Ukraina, og Språkrådet anbefaler at man bruker ukrainske stedsnavn når man omtaler byer og steder i landet på norsk.

Publisert:11.06.2008 | Oppdatert:15.05.2020