Aktuelt ord

Dette er en liste over ordene som har stått i spalten «Aktuelt ord».

No image

Koronaen

Koronapandemien har prega både samfunnet, nyheitsbildet og språket vårt i år. Språkrådet har kåra korona i bunden form – altså koronaen – til årets ord i 2020.

No image

Språkloven

Kulturdepartementets forslag til språklov skal på høring i Stortinget 16. juni. Mange lurer på hvordan man skal omtale lover på riktig måte. Her er en kort veiledning.

No image

Kohort

Da barnehagene åpnet i forrige uke, var det bestemt at barna og de voksne skulle deles i faste, mindre grupper for å hindre covid-smitte. Disse gruppene skulle ifølge en veileder fra Utdanningsdirektoratet kalles kohorter. Språkrådet var ikke rådspurt om ordvalget. Vi ville ha tilrådd noe mer allment, som gruppe, lag eller en sammensetning med et av disse ordene.

No image

Respirator

Pasienter som blir alvorlig syke av koronaviruset/covid-19, kan trenge pustehjelp. Derfor er respirator og respiratorbehandling blitt aktuelle ord.

No image

Karantene

Dersom det er mistanke om at du kan vere smitta av det nye koronaviruset, må du sitje i karantene. Ver glad du ikkje må ta ordet bokstavleg: Ordet karantene kjem nemleg frå fransk quarantaine, som tyder ‘periode på 40 dagar’.

No image

Flod

Då uvêret Elsa herja som verst, var det ikkje få vestlendingar som kontakta Språkrådet for å klaga på flytande omgrepsbruk og uforsvarleg rettskriving. Vonleg fekk somme av dei tid til å berga båtane sine mellom tastaturøktene.

No image

Kunstig intelligens – KI

Regjeringa har nylig lagt fram sin nasjonale strategi for kunstig intelligens. Termen kunstig intelligens er en oversettelse av engelsk artificial intelligence.

No image

Munnbind og tøymunnbind

Folkehelseinstituttet (FHI) har laga rettleiingar for bruk og handtering av ulike typar munnbind, og regjeringa har kome med ei tilråding knytt til bruken av munnbind på offentleg transport og i enkelte andre situasjonar. Men kva skal ein kalle dei ulike typane av munnbind, og kva er skilnaden mellom munnbind og masker? Her prøver me å rydde i omgrepa og gjev eit oversyn over munnbindtypar og termar ein kan bruke om dei.

No image

Jamstillingsvedtaket

Torsdag 12. mai er det nøyaktig 137 år siden Stortinget gjorde vedtak om å «sidestille det norske Folkesprog» med «det almindelige Skrift- og Bogsprog», eller å jamstille skriftspråkene nynorsk og bokmål, som vi ville sagt i dag. Jamstillingsvedtaket slo fast at bokmål og nynorsk er likeverdige målformer som skal være jamstilte skriftspråk i forvaltninga.

No image

Epidemi og pandemi

Epidemi og pandemi er ord vi ser og høyrer oftare enn vi skulle ønskje for tida. Begge orda har gresk opphav og kjem frå medisinsk fagspråk.

No image

Dugnad

I kampen mot koronasmitte har bruken av det gamle norske ordet dugnad fått et oppsving. Etter den 12. mars har uttrykket «nasjonal koronadugnad» festet seg.

No image

Tokarczuk

Den polske forfatteren Olga Tokarczuk ble i 2019 tildelt nobelprisen i litteratur for 2018. Etternavnet hennes byr på litt tungegymnastikk for norske munner.

No image

Koronavirus og covid-19

På norsk skriv vi koronavirus med k og med liten forbokstav.

No image

Nye fylke – kven er du?

Mange har starta året som innbyggjar i eit nytt fylke med eit nytt namn. Kva skal ein kalle seg når det gamle fylket er borte?

Publisert:11.06.2008 | Oppdatert:15.05.2020