Aktuelt ord

Dette er en liste over ordene som har stått i spalten «Aktuelt ord».

No image

Kakelinna

Det er få som tviler på at klimaendringene er menneskeskapt. Men kan intensiv baking før jul også føre til økt utetemperatur?

No image

Forordning

Om du ikke har tenkt over det før, har du sikkert fått det gnidd godt inn de siste ukene: Vi er ikke bare styrt av lover og forskrifter, men også av såkalte forordninger som gjelder som norsk rett i kraft av EØS-avtalen.

No image

Same

Språkrådet gratulerer med den samiske nasjonaldagen, og sender hilsener på hvert av de samiske språka i Norge: Lihhku beivviin (nordsamisk), vuorbbe biejvijn (lulesamisk), læhkoe biejjine (sørsamisk)! Til lykke med dagen!

No image

Suspendere

Det er venta at statsminister Boris Johnson vil suspendere Parlamentet i London att denne veka. Ordet suspendere kjem frå latin og tyder både «hengje opp» og «stanse, oppheve». Kva skjer når ein statsminister suspenderer eit parlament?

No image

Valgomat

Har du prøvd en av de mange valgomatene som tilbys på nettet? Det har ikke vi, men vi har sett litt nærmere på dette ordet.

No image

Drukning

Språkrådet har i sommer mottatt en del spørsmål om bruken av ordet drukning. I mediene kan man lese om drukninger og drukningsulykker der utfallet har vært at personer har overlevd. Spørsmålet mange stiller, er om drukning er ensbetydende med dødelig utfall eller ikke.

No image

Russ

Ordet russ er trolig en forkortet form av latin depositurus, som er futurum partisipp av verbet deponere ‘avlegge’.

No image

Cyber-/kyber-

Ifølge rettskrivingsnormen kan vi nå velge enten cyber- eller kyber- som forledd i nye sammensetninger.

No image

Huawei

Ingen fisk kan leve i helt klart vann, sier et kinesisk ordtak. Språkrådet gjør et overflatedykk i det uklare språklige farvannet som det kinesiske telekommunikasjonsfirmaet Huawei befinner seg i.

No image

Anke

Har du anket en avgjørelse, kan du sitte lenge på ank før det endelige resultatet blir klart.

No image

Kryptovaluta

Du går ikke med kryptovaluta i lommeboka, og bruker du det som betalingsmiddel, skal det mye til at noen kan spore transaksjonen tilbake til deg. Det har vært mye snakk om kryptovaluta i ulike sammenhenger den siste tiden. Vi prøver å spore opp hva som ligger i ordet.

No image

Forsett

Nyttår er som kjent de mange gode forsetters tid. Når vi vil begynne å trene, slutte å røyke eller bli mer miljøvennlige, er fellesnevneren at vi setter oss noe fore (merk: med å-uttale).

No image

Hongkong

Når Hongkong får mykje omtale i media, er det mange som spør om namnet kan skrivast både Hongkong og Hong Kong.

No image

Jernteppe

9. november er det 30 år sidan Berlinmuren fall. Datoen er nemnt som dagen då jernteppet fall, og hendinga markerte slutten på den kalde krigen.

No image

Børse og bøsse

Assosiasjonene til «kriger» og «humanist» er vidt forskjellige, men møtes i en og samme ordform i ett av skriftspråkene våre.

No image

PLAIN og klarspråk

I dag startar den internasjonale klarspråkskonferansen PLAIN i Oslo. Men kvifor heiter konferansen PLAIN, og kva er eigentleg klarspråk?

No image

Grønland

Grønland er en del av Norden, men regnes geografisk som en del av Nord-Amerika. Det grønlandske språket er i slekt med språk i Canada og Alaska og har en helt annen struktur og grammatikk enn norsk.

No image

Tsjornobyl

Verdens alvorligste kjernekraftulykke fant sted natt til 26. april 1986 i Tsjornobyl, 90 kilometer nord for den ukrainske hovedstaden Kyiv. Tsjornobyl-ulykken og de alvorlige konsekvensene den fikk for livsmiljøet i nærområdet og lenger unna, har fått fornya oppmerksomhet de siste ukene i forbindelse med en populær tv-serie.

No image

ePukling – ein folkesport?

Den 26. mars opna statsministeren Noregs fyrste e-sporthus. Det var same dagen som det norske e-fotballandslaget tok imot svenskane på Ullevaal stadion.

No image

Eläkhöön kväänin kieli – leve kvensk!

16. mars markerer vi kvenfolkets dag. Kvenane er ein av dei fem nasjonale minoritetane i landet vårt, og kvensk blei formelt godkjent som eige språk i Noreg i 2005. 

No image

Skuter

Ser du føre deg eit køyretøy på hjul eller med belte når du høyrer ordet skuter? Lurer du på kva opphavet til ordet er?

No image

Påverkar

Influensaen er laus, og det same kan ein seie om influencerane. Det latinsk-engelske influencer blir brukt om folk som øver stor påverknad på andre. Vi rår til å bruke det norske ordet påverkar i staden.

No image

Hålke

Vinteren gir oss ofte snødekt grunn å trø på, men vi kan òg oppleve hålke, og det har vore tilfellet for mange no på nyåret.

Publisert:11.06.2008 | Oppdatert:15.05.2020