Aktuelt ord

Dette er en liste over ordene som har stått i spalten «Aktuelt ord».

No image

Kvartett

Kvart har med fire å gjøre og kommer fra det latinske quartus, som betyr ‘fjerde’. En kvartett er en gruppe på fire personer eller parter eller et musikkstykke for fire instrumenter eller sangstemmer, som for eksempel en strykekvartett.

No image

Antiterror

Både antiterror og antiterroraksjon skal skrivast utan bindestrek.

No image

Bart

Det tradisjonelle uttrykket er å «få (seg) bart eller skjegg», å «la det vokse/gro» eller mer formelt: å «anlegge skjegg/bart». Ordet «anlegge» kan fortone seg noe gammelmodig og snirklete, som den gamle snurrebarten. Det kan være en av grunnene til at enkelte nå under engelsk innflytelse «gror bart».

No image

Internett

Før: Internett, no: internett eller Internett

No image

Catalonia, katalanarar og katalansk

Den nordaustlege regionen i Spania heiter på norsk Catalonia, medan vi nyttar k i innbyggjarnamnet katalanar (bokmål katalaner) og i adjektivet katalansk.

No image

Jihad

Skrivemåten jihad, etter engelsk mønster, har slege gjennom i norsk. Mange fagfolk (språkvitarar) ville truleg valt «dsjihad», som hadde vore lydrett på norsk. Ordet blir bøygt som eit vanleg hankjønnsord (ein jihad – jihaden).

No image

Agurktid

Agurktida er den perioden om sommeren da avisene har lite å skrive om. Ordet er kjent i norsk i alle fall siden tidlig på 1900-tallet (i dansk alt på 1800-tallet) og kommer ifølge ordbøkene fra tysk Sauregurkenzeit(en). Opprinnelig var agurktida en dødtid i forretningslivet generelt, ikke bare i mediene, men ordet er nå innsnevret til å gjelde avisene spesielt.

No image

Pendelord

Det er ikkje uvanleg at ord og uttrykk endrar meining over tid. Men at dei endar opp med å få stikk motsett tyding av den opphavlege, er heller sjeldsynt.

No image

Mers

Forkortingar for sjukdomsnamn blir ofte skrivne med store bokstavar når dei er heilt nye, men etter kvart som dei slår rot i språket, blir dei oppfatta som vanlege ord og skrivne med små bokstavar. Språkrådet tilrår difor skrivemåten mers, på linje med til dømes sars, aids, hiv og kols.

No image

Insekt

FNs matvareorgan mener at vi bør satse mer på oppdrett av insekter til matlaging. Hva med en liten porsjon ørfe? Eller litt fritert melmums?

No image

Elbil

Ordet elbil har vore brukt i norsk iallfall sidan 1960-åra og minst like lenge i svensk og dansk.

No image

Responsiv design

Selv om responsiv ikke står i ordbøkene, er det fullt lovlig å skrive og bruke ordet.

No image

Oscar-prisen

Som ved andre navn som knyttes til et fellesnavn, toner vi ned egennavnspreget ved å sette inn en bindestrek, Oscar-nominasjoner, Oscar-tildelingen, Oscar-prisen, jf. Grammy-prisen. Skrivemåten oscarprisen, oscartildelingen osv. er også brukelig.

Martiño

Martin Ødegaards nye klubb Real Madrid har mange kjære navn.

No image

Det grøne skiftet

Årets ord er det grøne skiftet. Det er eit fast uttrykk som har prega nyhendebiletet gjennom heile året. Denne veka er det ekstra aktualisert med klimaforhandlingane i Paris. Språket vårt vert rikare gjennom nye ord, nye ordsamansetningar og nye faste uttrykk.

No image

Bindebokstav

Er det rett å skrive flyktningpolitikk eller flyktningepolitikk med binde-e?

No image

Jiddisch eller jiddisk?

I ordbøkene finn vi at det heiter jiddisch eller jiddisk, og begge variantane er omtrent like mykje i bruk. Utanom desse to normerte skrivemåtane, ser vi at nokre òg skriv jiddish, t.d. Jødisk Museum.

No image

Lésvos

Navnet på øya skal staves med v, ikke b. Vi anbefaler å skrive greske navn med aksenttegn som markerer trykk. Men på norsk kan aksenttegnet også sløyfes – man kan altså velge å skrive Lesvos. Uansett ligger trykket på første stavelse når vi uttaler det. Uttalen blir da /lessvås/.

No image

Ekstremvær

Ekstremværet Petra herjer på Sør- og Østlandet i disse dager. Ordet ekstremvær, eller ekstreme værhendelser, ble tatt i bruk for alvor i 1994, da en varslingsplan for ekstreme værhendelser hadde blitt utarbeidet.

No image

Klar som et egg

Sommeren er over, og hverdagen kommer med arbeid og skole. Er du klar? Som et egg? Eller heter det «en egg»?

No image

Grexit

Ifølge norske ordbøker betyr exit ‘han, hun går ut’. Det kommer fra latin, av exire ‘gå ut’. Exit brukes også som substantiv, ‘utgang’. Grexit brukes som hankjønnsord, som i «en grexit».

No image

Au pair

Ordninga med au pairar i Noreg har kome i søkjelyset att. Aupairordninga gjer det mogleg for utanlandsk ungdom å kome til landet vårt og arbeide i norske vertsfamiliar. Kva slags ord er eigenleg au pair, og korleis bøyer og uttalar vi det?

No image

Fotball-VM

Verdensmesterskapet i fotball 2015 begynner lørdag 6. juni i Canada, og de norske kvinnene spiller sin første kamp dagen etter. Sporten har sitt utspring i Storbritannia, og mange av fotballordene i både norsk og andre språk er engelske eller overført fra engelsk.

No image

Prinsesse

I norsk skriver vi som regel prinsessetittelen med liten forbokstav, for eksempel prinsesse Ingrid Alexandra. Det eneste unntaket er når tittelen skal skrives fullt ut, med Hennes Kongelige Høyhet først.

No image

Oslo-skolen eller osloskolen?

Hvordan skal vi egentlig skrive ord som er sammensatt av et egennavn og et fellesnavn? Vi har to muligheter: stor forbokstav og bindestrek, som i Oslo-skolen, eller liten forbokstav og uten bindestrek, som i osloskolen.

No image

Sushi

Skrivemåten sushi har sammen med matretten spredd seg til store deler av den vestlige verden. Nå er norsk laks omsider offisielt anbefalt til sushi i Japan, melder Aftenposten.

Mulla

Ein mulla er ein religiøs leiar, ein mann som har studert Koranen og islamsk rettslære. Ordet er utbreidd i Vest-Asia og Iran, og er mykje brukt som heiderstittel.

Satire

Opphavet til ordet er latin, der satira eller satura tydde ‘blandingsrett’ eller ‘fat med alle slags frukter’, før romarane sjølv tok til å nytte det om vers med blanda innhald som veksla mellom alvor og spøk.

Publisert:11.06.2008 | Oppdatert:15.05.2020