Aktuelt ord

Dette er en liste over ordene som har stått i spalten «Aktuelt ord».

IS – Den islamske staten

Skriv IS, ikkje ISIS eller ISIL.

No image

Bevæpning

Væpne og bevæpne kan langt på vei brukes om hverandre på bokmål. Bevæpne kan dessuten brukes om å utstyre seg med annet enn våpen. I overført betydning snakker vi om å være væpnet til tennene, eg. om ridder i fullt kamputstyr: ’være svært godt utstyrt eller forberedt’. Vi bruker adjektivet væpnet: en væpnet konflikt, væpnet revolusjon, væpnede vakter, væpnet nøytralitet ’nøytralitet som bygger på våpenmakt’.

Catalonia

Namnet på regionen vert skrive Cataluña på spansk og Catalunya på katalansk. Ein innbyggjar i Catalonia er ein katalanar, og språket er altså katalansk.

Ubåt

Ubåt er forkortelse for undervannsbåt og skrives uten bindestrek. Ordet skal heller ikke ha stor forbokstav i løpende tekst.

Sanksjoner

Ordet sanksjon har tatt veien til norsk via fransk eller tysk fra latin, der sanctio hadde samme betydning som i dag: ’vedtekt om straff’ eller ’samtykke’. Sanctio er avledet av verbet sancire ’hellige’, som også mer generelt kunne bety ’bekrefte’, og adjektivet sanctus ’hellig’, som vi kjenner igjen fra sakrale helgener som Sankt Olav og Sankt Sunniva.

Båstenking

Når sommaren er over, er det tid for å få husdyra frå beite og inn i fjøs og stall. Kyr og oksar blir gjerne bundne fast på kvar sin bås, og dei blir fôra der dei står. Kalvane er det vanleg å ha i bingar. Ein bås er nettopp ’plass for fastbunde husdyr i eit fjøs’ (Nynorskordboka). Bås er eit ord som fanst alt i norrønt, og det er òg brukt i svensk, dansk og islandsk (bás).

No image

Borrelås

Den praktiske oppfinninga borrelås kan vi knapt greie oss utan. Ideen til denne tekstillåsen kom frå dei kulerunde blomsterhovuda til ugrasplanta borre. Sjansen er stor for at du kan sjå slike borrar med vakker djuplilla farge i ein vegkant nær deg no i sommar.

Grunnloven

Hvordan ser de nye språkdraktene til Grunnloven egentlig ut?

Vår

Ordet vår er et gammelt arveord i norsk og de andre nordiske språkene. I dansk har riktignok forår i dag langt på vei overtatt som «normalord» for denne årstiden, men for øvrig finnes vår i både norsk og svensk og i færøysk (vár) og islandsk (vor). Det er mulig, men ikke sikkert at det henger sammen med ordet øst, og at de begge kommer av en rot som betydde ’å lyse’.

Sjølvmelding

Sjølvmeldinga forklarar seg kanskje ikkje sjølv, men dei fleste har vel fått med seg at ho gjeld den årlege likninga av skattepliktige. Det er neppe like mange som har fått med seg at ein på bokmål kan velje mellom selvangivelse og sjølmelding.

Medaljens innside


I Sotsji-OL blir utøvarane lova gull og grøne skogar, for dei 531 gram tunge gullmedaljane inneheld ikkje meir enn seks gram reint gull. Men dei er da gode som gull for det.

Kalosjer eller gamasjer?

Vinteren har vært våt i Sør-Norge. Er det fuktig og sølete, trenger føttene litt ekstra emballasje. Både gamasjer og kalosjer skal beskytte fottøyet. Men hva er forskjellen mellom dem, og hvor kommer ordene fra?

Gittercelle

Moser-ekteparet har gjennom mange eksperiment registrert hjerneaktiviteten til rotter i bur. Dei oppdaga nokre nerveceller som var aktive når rotta var på bestemte punkt i buret. Dei aktiverte nervecellene danna eit heksagonalt mønster. Rottene laga altså eit mentalt kart i form av eit gitter.

Sjakk

Sjakk er ikke bare betegnelsen på selve spillet, men også på en stilling der kongen er truet av motspillerens brikker, slik at den må flyttes for å unngå matt. Å holde noe(n) i sjakk brukes i overført betydning (‘holde under kontroll; holde i age’) om både sykdommer, skadedyr og annet som vi gjerne vil hindre i å ta overhånd.

Rente

Ordet rente har vi via norrønt renta fra latin reddere, som betyr ’gi igjen’. Når vi låner penger, gir vi banken en gevinst beregnet ut fra bankens utlånsrente. Når vi derimot sparer penger i en bank, altså låner banken våre penger, får vi avkastning basert på bankens innlånsrente. Den som har tilstrekkelig stor formue, kan sågar leve av rentene, som rentenist.

No image

Budsjett

Statsbudsjettet for 2021 blir lagt fram i disse dager og kommer nok til å prege nyhetsbildet framover. Hva er bakgrunnen for ordet budsjett, og hvordan staves ordet i Sverige og Danmark?

Skottland

Skottene har nettopp sagt nei til løsrivelse fra Storbritannia. Ordbøkene sier ikke noe om det, men de beskriver noen skotske fenomener det kan være verdt å skotte på.

Mekle

«Mekle», som på bokmål også kan skrives «megle», forklares i ordbøkene som en aktivitet der man forsøker å få i stand forlik eller enighet mellom to eller flere parter. Den som bidrar i denne prosessen, kan kalle seg «mekler».

Flaum

Ordet flaum er definert slik i Nynorskordboka:

1 vasstand over normalt i vassdrag (eller sjø); stor vassføring; overfløyming
2 ovmengd; straum – «ein flaum av råskap»
3 flog, driv, flukt; – «eit dikt med flaum»

Solidaritet

Solidaritet er definert som ’fast samhald’ i Nynorskordboka. Ordet solidarité vart utvikla i Frankrike. På 1500-talet brukte juristane det som ei nemning for det å ha sams ansvar for gjeld som ein av medlemmene av ei gruppe hadde pådrege seg. Ved overgangen til 1800-talet gjekk solidaritetsomgrepet frå jussen til sosiologien og etter kvart òg til politikken.

Serie, liga, divisjon

Serie heter det fordi lagene spiller en fastsatt rekke (serie) kamper mot hverandre gjennom sesongen. Her samler de poeng, og det viser seg da på slutten av sesongen hvilket lag som har samlet flest og dermed vinner serien, og hvilke lag – to eller tre i det norske systemet – som har færrest poeng og derfor rykker ned ett nivå til neste år. Ordet serie har vi fått gjennom fransk fra latin, der verbet serere betydde ’knytte sammen’.

Reservasjonsrett

Reservasjonsrett betyr ’rett til å reservere seg’ (mot regler, ordninger o.l.). Både reservasjon og rett er naturligvis gamle ord i språket. Reservasjon kommer fra latin og betydde opprinnelig ’bevaring’ (reservere betydde ’bevare, gjemme’).

Sotsji-OL

Når vi skal overføre russiske navn til norsk og gi dem en skrivemåte med latinske bokstaver, kaller vi det transkripsjon. Det er ulike regler eller metoder for transkripsjon i de språka som bruker latinske bokstaver. Det gjør at vi møter Sotsji for eksempel som Sochi på engelsk, Sotji på svensk, Sotschi på tysk, Sotchi på fransk og Sotxi på katalansk.

Publisert:11.06.2008 | Oppdatert:15.05.2020