Aktuelt ord

Dette er en liste over ordene som har stått i spalten «Aktuelt ord».

Rosetog er årets ord

Språkrådet har kåret rosetog til årets ord i 2011. Ordet oppsto i dagene etter 22. juli, da det ble arrangert rosetog over hele landet.

Kan barn amme?

Verbet amme (i målføra også ama, ame) vil si ’å gi bryst’. Å die er å suge melk fra mora (eller amma), men det kan også brukes om å gi bryst, å amme. Mora ammer, eller gir die – barnet dier.

Vaffel

Vaffel er opphavelig fra lavtysk og har det samme opphavet som ordet Wabe, som betyr ’vokskake i bikube’. Ordet henger sammen med å veve fordi vokskaka ser ut som mønsteret i en vev.

Haustjamdøger

I år er det haustjamdøger 23. september, andre år kan det vera den 22. Dette er eitt av to døger i året då sola står i ekvator og dag og natt er jamne – like lange – overalt på jorda (det andre er vårjamdøger).

Tomat

Ordet tomat er nemleg eitt av fleire matord vi har fått frå nahuatl – språket til aztekarane, som framleis blir tala av om lag halvannan million i Mexico.

Borgfred

Borgfred blir i vår tid brukt i overført betydning om en midlertidig avblåsning av politisk strid. Det kan ellers også brukes om en midlertidig fred mellom politiske partier når et land trues av ytre farer.

No image

Sankthans

Det fulle namnet på sankthans er Sankt Johannes’ dag. Det er nemninga på 24. juni, dagen da døyparen Johannes vart fødd. 

Påskelatter og andre påskerier

Har du hørt om påskebrunt, påskelatter og påskesalt? Her kommer forklaringen.

Aprilsnarr og maikatt

Å narre april er det mange som har moro med i inngangen til denne vårmånaden.

No image

Feitetysdag og oskeonsdag

Jula varer som kjent ikkje heilt til påske. Snart kjem feitetysdag, og så går vi inn i fasta.

Holmenkollen

Ski-VM 2011 starter 23. februar og varer til 6. mars. I sentrum for begivenhetene står Norges nasjonalanlegg, Holmenkollen. Men hva betyr egentlig egennavnet Holmenkollen?

Åt(e)hol

I Nynorskordboka finn vi både åtehol og åthol. Orda tyder det same: ’hol som straum eller overvatn har ete i isen’. Bokmålsforma er åt(e)hull/åt(e)hol.

Merkedagar i november

Helgemess, mortensmess, marioffer, klemetsmess ... I den grå novembermånaden er det frå gammalt av mange helge- og merkedagar. Her omtalar me nokre.  

No image

Haust og haust

Haust tyder både ’årstid mellom sommar og vinter’ og ’avling’, og ein kan lure på om årstida har fått namn etter avlinga eller avlinga etter årstida.

Pris, premie og ved(er)løn

Pris er eit gammalt lånord i norsk, som vi har fått gjennom lågtysk frå gammalfransk pris (nyfransk prix). Fransk er eit romansk språk, og opphavet til ordet finn vi i det latinske pretius, som tyder ’verde, verdi, påskjøning, løn’.

Fylkeskommune – et 'folkekollektiv'

Kommune har vi fra fransk commun, som igjen har det fra latin communis, som betyr ’felles’. Fylke er et gammelnorsk ord (fylki) som betyr ’landsdel’. Det er avledet av det gammelnorske ordet folk, som betyr nettopp det.

Å lyse fred over

Det er vanleg i minneord over døde og i gravferder å lyse fred over han eller ho som har gått bort, eller over minnet til vedkomande. Etter 22. juli i år har uttrykket vorte brukt offentleg svært, svært mange gonger.

Grilling

Grill er lånt fra engelsk, der det er gammelt både som substantiv og verb, men stammer som så mye annet engelsk ordstoff fra fransk, der gril betyr nettopp steikerist, mens sideformen grille betyr ’gitter, rist’ (mer allment).

Rå mat

Tradisjonelt bruker vi adjektivet «rå» om matvarer som vi vanlegvis koker eller steikjer før vi et dei. Det vil seie matvarer som kjøt, fisk, mange grønsaker og også mjøl og ris.

Diva

Bokmålsordboka definerer diva som 'feiret sangerinne el. skuespillerinne; (film)stjerne'. Ordet kommer fra italiensk, og det betyr 'gudinne' (men også 'fremragende sangerinne').

Gaddafi til besvær

Språkrådet får i disse dager stadig spørsmål om hva som er offisiell norsk skrivemåte av navnet på Libyas statsoverhode. Svaret er Muammar al-Gaddafi. 

Fellesstart med stilskifte?

Jaktstart, dobbelt jaktstart, fellesstart, skiat(h)lon, skiat(h)lom eller duat(h)lon? Eller rett og slett «fellesstart med stilskifte»? Nå er det tid for ski-VM!

Kakemons

Heter det kakemons, kakemums eller kakemoms?

Språkgodt

Fint bakverk med bismak

Publisert:11.06.2008 | Oppdatert:15.05.2020