Aktuelt ord

Dette er en liste over ordene som har stått i spalten «Aktuelt ord».

No image

Pinnekjøtt

Kjeledyr til jul

Surrogat

Eit surrogat er ei erstatning for noko anna og betre.

Barn

Barn er beslektet med bære. Et barn er båret fram i løpet av svangerskapet. Dette kommer til uttrykk i det moderne engelske og det moderne tyske ordet for å føde, henholdsvis bear (oftest i passiv: be born ’bli, være født’) og gebären.

Drift i dyr

Frametter hausten er verb som blesma og brunda aktuelle i og utanfor fjøsa rundt om i landet. Ulikt menneska har dei fleste hodyr berre visse tider på året då dei er paringshuga.

Framsnakking

Framsnakking er spredd via Facebook, der ordet har fått denne definisjonen: «Å framsnakke er å snakke positivt om mennesker som ikke er til stede. Framsnakking – det motsatte av baksnakking.»

Skurdtreskjar (og tungrock)

Skurd (norrønt skurðr) har samanheng med verbet skjera, og i tillegg til tydinga ’det å skjera’ brukar vi det om ’noko som er skori’, som i treskurd, og ’stad der det er skori’, t.d. skurden på geværsiktet.

Fiskesprett og ølrøyk

Sommaren er ei tid da fleire enn elles kjem i kontakt med naturen – dyr og planter, vind og vêr.

Vuvuzela

Opphavet til ordet vuvuzela er usikkert. I et intervju i Dagens Næringsliv 19. juni forteller statsviter og Sør-Afrika-ekspert Liv Tørres at ordet kommer fra zulu og betyr 'å lage bråk'.

Juni

Juni har navn etter den romerske gudinnen Juno, som var gift med Jupiter og beskyttet bryllupet og ekteskapet.

«askefast»

Askefast (nynorsk oskefast) er et nyord som har dukket opp i pressen i løpet av den siste uken.

Årets ord: oskefast/askefast

Vi meiner oskefast fortener å bli ordet for året, sidan det er eit framifrå døme på skaparevne og norsk ordlaging.

Alumnus, alumner, alumnusnettverk

Alumnus er opphavlig latin og betydde ’fostersønn’. Det henger sammen med verbet alere, som betydde ’fø’, ’(liv)nære’. Det feminine motstykket var alumna, ’fosterdatter’.

Gild og ugild, habil og inhabil

Når det kjem rettssaker som avisene skriv om, støyter ein ofte på ord som habil og inhabil i avisene. Sjeldnare ser ein dei gamle norske orda gild og ugild nytta om det same.

Finst fedme?

No finst i alle fall sjølve ordet i både bokmål og nynorsk.

Spion, spionasje, spionere

Ordet spion er kome inn i språket frå fransk via tysk, men opphavleg er det eit italiensk lånord frå eit germansk språk og er i slekt med både speide og spå.

No image

Studietid

Studier kan på bokmål være flertall av to forskjellige ord, nemlig et studium eller en studie. Det er en vanlig feil å blande dem sammen.

Sykkelhjul

Sykkel stammer fra gresk kyklos, som romerne lånte inn i latin i formen cyclus. Det artige er nå at norsk hjul og gresk kyklos egentlig er samme ord.

Finale

Finale er et ord norsk har fått fra italiensk. Det ble brukt som musikkterm lenge før det ble overført til sport og idrett.

Fotball-VM

Verdensmesterskapet i fotball i Sør-Afrika kommer nå i gang. Sporten har sitt utspring i Storbritannia, og mange av fotballordene i både norsk og andre språk er engelske eller overført fra engelsk.

«Førstegangssoldat»

Hva skal vi kalle en som gjør førstegangstjeneste?

Kirgisistan

Forma Kirgisistan er tilpassa norsk uttale, og når vi skriv med binde-i, får vi fram at det er tale om ’kirgis-staden’, ikkje ’kirg-staden’.

Hang eller hengte medaljene høyt?

Jeg hengte opp medaljen så den hang på veggen.

Publisert:11.06.2008 | Oppdatert:15.05.2020