Mastergradsstipend: tegnspråk (2019)

Språkrådet skal dele ut et stipend til en mastergradsstudent som skriver oppgave om norsk tegnspråk. Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke.

Språkrådet ønsker å få mer kunnskap om norsk tegnspråk. Tilgrensende fagområder er også av interesse, for eksempel undervisning, tilgang til tegnspråk og tolkefaglige spørsmål knyttet til norsk tegnspråk.

Søknaden må inneholde

  • en skisse på én side der en gjør greie for problemstillingen og metoden og for hvor langt en er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veilederen
  • en utdyping av problemstillingen og metoden (maksimum tre sider)

Søknader som gjelder bacheloroppgaver, kan også bli vurdert.

Søknadsfristen er 29. november 2019.

Merk søknaden «Stipend til oppgave om norsk tegnspråk», og send den på e-post til post@sprakradet.no.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, kan du kontakte Sonja Myhre Holten (tlf. 22 54 19 55, Skype SonjaMyhreHolten65) eller Daniel Gusfre Ims (tlf. 95 76 51 52).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.11.2019 | Oppdatert:21.01.2021