Mastergradsstipend: Språk i offentlig sektor (2015)

Høsten 2015 skal Språkrådet dele ut et stipend til en mastergradsstudent som skriver oppgave om språk i offentlig sektor. Stipendet er på 20 000 kroner. Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke.

Språkrådet ønsker mer kunnskap om tekster fra forskjellige sjangere og på ulike nivåer i offentlig forvaltning. Temaer som er særlig relevante, kan være

  • mottakertilpassing og klarspråk
  • intertekstualitet i juridiske tekster
  • klarspråksledelse og prosjektstyring

Søknaden må inneholde:

  • en skisse på en side der en gjør greie for valgt problemstilling og metode – det bør også gå fram hvor langt en er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veileder
  • en utdyping av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider

Søknadsfristen er 1. oktober 2015. Søkerne må merke av hvilket stipend de søker på. Send søknaden med brev eller e-post:

Språkrådet
Postboks 8107 Dep
0032 OSLO


Kontakt: Har du spørsmål, kan du kontakte Margrethe Kvarenes (tlf. 22 54 19 74).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:27.08.2015 | Oppdatert:21.01.2021