Mastergradsstipend: språk i høyere utdanning (2021)

Språkrådet skal høsten 2021 dele ut et stipend til en mastergradsstudent som skriver oppgave om språk i høyere utdanning. Stipendet er på 25 000 kroner. Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke.

Det er behov for dokumentert kunnskap om språkforholdene i høyere utdanning, ikke minst vilkårene for å bruke norsk. Dette dreier seg særlig om å kartlegge

  • årsaker til eller konsekvenser av språkskifte til engelsk (f.eks. i undervisning, pensumlitteratur, oppgavebesvarelser o.l.)
  • hvilke aktører som påvirker språkskifte i høyere utdanning
  • årsaker til eller konsekvenser av domenetap for fagområder i høyere utdanning
  • språkskifte som et resultat av innføring av pensumlitteratur på digitale flater eller bruk av nye digitale verktøy i undervisningen

Søknaden må inneholde

  • en skisse på én side der en gjør greie for problemstillingen og metoden og hvor langt en er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veilederen
  • en utdyping av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider

Søknadsfristen er 1. oktober 2021. Merk søknaden med «Språk i høyere utdanning», og send den til post@sprakradet.no.

Kontakt: Har du spørsmål til utlysingen eller ønsker å diskutere temaet for oppgaven, må du gjerne ta kontakt på post@sprakradet.no. Merk også denne e-posten med «Språk i høyere utdanning».

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:30.04.2021 | Oppdatert:30.04.2021