Mastergradsstipend: Norsk tegnspråk (2015)

Høsten 2014 skal Språkrådet dele ut et stipend til en mastergradsstudent som skriver oppgave om norsk tegnspråk. Stipendet er på 20 000 kroner. Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke.

Språkrådet er interessert i å få mer kunnskap om norsk tegnspråk. Også tolkefaglige spørsmål knyttet til norsk tegnspråk er av interesse for oss.

Søknaden må inneholde:

  • en skisse på en side der en gjør greie for problemstillingen og metoden – det bør også gå fram hvor langt en er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veilederen
  • en utdyping av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider

Søknadsfristen er 1. oktober 2015. Søkerne må merke av hvilket stipend de søker på. Send søknaden med brev eller e-post:

Språkrådet
Postboks 8107 Dep
0032 OSLO


Kontakt: Har du spørsmål, kan du kontakte Sonja Myhre Holten (tlf. 22 54 19 55, Skype: SonjaMyhreHolten65).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:27.08.2015 | Oppdatert:21.01.2021