Mastergradsstipend: Nasjonale minoritetsspråk (2016)

Språkrådet skal dele ut et stipend til en mastergradsstudent som skriver oppgave om et nasjonalt minoritetsspråk (kvensk, romani eller romanes). Også oppgaver på bachelornivå kan vurderes. Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke.

Språkrådet er særlig interessert i oppgaver som dokumenterer ordforråd, eller annen dokumentasjon av språket. Mastergradsoppgaver vil bli prioritert, men det kan også være aktuelt å gi støtte til bacheloroppgaver eller andre faglige prosjekt som dokumenterer kvensk, romani eller romanes. 

Søknaden må inneholde:

  • en skisse på én side der en gjør greie for problemstillingen og metoden og for hvor langt en er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veilederen
  • en utdyping av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider

Søknadsfristen er 15. september 2016. Søknaden må merkes «Stipend til oppgave om et nasjonalt minoritetsspråk».

Send søknaden med brev eller til post@sprakradet.no:

Språkrådet
Postboks 8107 Dep
0032 OSLO

Kontakt

Har du spørsmål, kan du kontakte Verena Schall (tlf. 22 54 19 73 / 918 46 643) eller Daniel Gusfre Ims (tlf. 957 65 152).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:12.04.2016 | Oppdatert:21.01.2021