Mastergradsstipend: Engelsk i høyere utdanning (2016)

Språkrådet skal dele ut et stipend til en mastergradsstudent som skriver oppgave om bruk av engelsk i høyere utdanning. Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke.

Det er et behov for dokumentert kunnskap om språkvalg i høyere utdanning, særlig bruk av engelsk. Det dreier seg særlig om å kartlegge

  • årsaker til språkskifte til engelsk (eksempelvis i undervisning, pensumlitteratur, oppgaver osv.)
  • læringseffekt og andre konsekvenser av språkskifte til engelsk
  • årsaker til og konsekvenser av domenetap
  • parallellspråklighet i praksis

Søknaden må inneholde:

  • en skisse på én side der en gjør grie for problemstillingen og metoden og for hvor langt en er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veilederen
  • en utdypning av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider

Søknadsfristen er 15. september 2016. Søknaden må merkes «Bruk av engelsk i høyere utdanning». Send søknaden med brev eller til post@sprakradet.no:

Språkrådet
Postboks 8107 Dep
0032 OSLO

Kontakt

Har du noen spørsmål, kan du kontakte Nina Teigland (tlf. 22 54 19 67). 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:12.04.2016 | Oppdatert:21.01.2021