Norsk språk er nøkkelen til norsk arbeidsliv

No image

 – Norsk fagspråk bør ha en viktigere plass i det norske utdanningssystemet, sier Språkrådets direktør Åse Wetås.

NHOs kompetansebarometer for 2018 viser at norsk språk står høyt på bedriftenes ønskeliste. Kompetanse i fremmedspråk er også viktig, men kommer lenger ned på listen.

Sats på norsk fagspråk

Undersøkelsen viser at rundt 80 % av NHOs medlemsbedrifter mener at muntlig og skriftlig norsk er viktig for dem. Halvparten av bedriftene mener samtidig at fremmedspråk er viktig. Offentlig sektor er ikke representert i undersøkelsen, men behovet for norskkompetanse er trolig minst like stort der.

– Språket i norsk arbeidsliv er i all hovedsak norsk. Derfor bør det satses på norsk fagspråk i opplæringen, sier Wetås. – Det er et paradoks at universiteter og høyskoler i stadig større grad skifter ut norsk med engelsk både i pensum og undervisning. Det fører til at studentene mister verdifull trening i å utøve faget sitt på norsk.

Tilfeldige språkvalg

Språkrådet har tidligere fått utført undersøkelser som viser at engelsk blir brukt stadig mer i undervisning og oppgaveskriving ved utdanningsinstitusjonene, på bekostning av norsk.

– Norsk arbeidsliv etterspør kompetanse i norsk fagspråk, men fagspråket er ikke sikret med systematisk opplæring. Det gjøres for mange vilkårlige språkvalg i høyere utdanning, ofte styrt av andre behov enn det arbeidslivet og samfunnet trenger, sier Wetås.

Norsk språk er nøkkelen

Kunnskap i norsk er viktig ikke bare for dem som har studert i Norge, men også for dem som kommer fra utlandet for å arbeide i Norge.

 – Per i dag har ikke arbeidsinnvandrere fra EØS-området verken rett eller plikt til å delta i norskopplæring når de kommer til Norge, selv om norsk språk er nøkkelen til det norske arbeidslivet og til god integrering i det norske samfunnet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.12.2018 | Oppdatert:06.12.2018