Vår språkhistorie i fire bind

No image

Det nye bokverket Norsk språkhistorie er en milepæl i norsk sammenheng. 

I november kom det fjerde og siste bindet i et stort verk om norsk språkhistorie. Fra før finnes det ettbindsutgaver til skole- og studiebruk og vitenskapelige fremstillinger av deler av språkhistorien. I Norsk språkhistorie har vi nå fått et samlet, vitenskapelig språkhistorisk verk som dekker språkhistorien vår fra de første runeinnskrifter til de siste tekstmeldinger.

Inndeling etter emne og tid

Norsk språkhistorie I–IV (Novus forlag) omfatter 2500 sider og viser to ulike prinsipper for hvordan man kan lese språkhistorie: etter emne eller etter tid. De tre første bindene er delt inn etter emner, slik at man i adskilte kapitler kan lese for eksempel historien om bøying av ord, historien om norsk som andrespråk eller historien om synet på norsk språk. Det siste bindet er ordnet etter tid, slik at man kan lese litt om alle språklige fenomener, århundre for århundre.

Bindene er ordnet slik: Bind 1 Mønster, redigert av Helge Sandøy, tar for seg grammatikk og tekst. Bind 2 Praksis, redigert av Brit Mæhlum, tar for seg språk i bruk, både dialekter og andre språk i Norge. Bind 3 Ideologi, redigert av Tove Bull, tar for seg tenkning om språk, språk og identitet og språkhistorieskrivning. Bind 4 Tidslinjer, redigert av Agnete Nesse, tar for seg de tradisjonelle, historiske periodene.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:27.05.2019 | Oppdatert:27.05.2019