Norsk og engelsk i praksis

Språkrådet og Norges handelshøyskole samarbeider for å få til en mer fornuftig fordeling av engelsk og norsk i høyere utdanning.

– Vi ønsker å gjøre folk bevisste på når de bruker engelsk, og når de bruker norsk, slik at vi velger det språket som passer best til enhver tid, sier Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

– Bevisst bruk av norsk og engelsk er viktig både i undervisningen, forskningen og formidlingen, sier Sunniva Whittaker, prorektor ved NHH.

Parallellspråkbruk

Språkrådet samarbeider med NHH om å lage en modell for hvordan norsk og engelsk bør brukes parallelt ved norske universiteter og høgskoler. I første omgang skal prosjektet kartlegge språkbruken ved NHH i form av spørreundersøkelser blant ansatte og studenter.

Erfaringene fra prosjektet skal kunne brukes av andre institusjoner som ønsker å utarbeide klarere språkpolitiske prinsipper.

– Prosjektet gir oss mulighet til å reflektere grundig over hvordan vi faktisk bruker engelsk og norsk i hele virksomheten vår. Og det gir oss nyttige innspill til å konkretisere våre egne språklige retningslinjer, forteller Whittaker, som leder internasjonaliseringsarbeidet ved NHH.

– Vi har valgt å samarbeide med Norges handelshøyskole fordi de ligger langt fremme i arbeidet med internasjonalisering, og fordi de har et godt miljø for terminologi og kommunikasjon, forklarer Wetås.

Samfunnsansvar

Prosjektet vil munne ut i en mønsterpraksismodell som skal vise hvordan man kan sikre bevisst parallell bruk av norsk og engelsk ved universiteter og høgskoler på de fire områdene i UH-sektorens språkpolitiske plattform: utdanning, forskning, formidling og samfunnskontakt – og dessuten administrasjon og informasjon.

Modellen vil inneholde konkrete indikatorer som gjør det mulig å måle og følge med på parallellspråkbruken ved høyere utdanningsinstitusjoner, også på tvers av de nordiske landegrensene.

– Utvikling av norsk fagspråk er ikke en akademisk selskapslek, men et ansvar for hele universitets- og høgskolesektoren. Det er på tide at vi viser samfunnet hva som står på spill, sier Wetås.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.02.2016 | Oppdatert:29.02.2016