Bli med på Språkdagen 2014!

No image

Hva skal til for å få et godt norsk fagspråk? Det dreier Språkdagen 2014 seg om. Tirsdag 18. november går Språkrådets årlige språkkonferanse av stabelen i Oslo Konserthus. Vårt fagråd for terminologi og fagspråk har ansvar for programmet.

AV JAN HOEL

Tema for dagen er fagterminologiens grunnleggende betydning for godt fagspråk. Den røde tråden vil være hvordan man oppnår best mulig fagspråk gjennom systematisk arbeid med fagterminologien:

  • Hva må til for å nå de ambisiøse språkpolitiske målene som er fastsatt på området i Norge?
  • Hvem skal ta det økonomiske ansvaret og ansvaret for det praktiske arbeidet?
  • Hvordan ivaretas dette arbeidet og hensynet til brukerne best mulig?
  • Hvordan sørger vi for likebehandling av de to målformene våre?

Sentralisert språkressurs

Dagens hovedinnlegg er en presentasjon av den svenske Rikstermbanken, som har mottoet «Alla termer på ett ställe!». Prosjektleder for termbanken, Henrik Nilsson fra Terminologicentralen TNC i Stockholm, vil innvie oss i den språkpolitiske og praktiske bakgrunnen for etableringen i 2009. Vi får dessuten vite mer om finansiering, arbeidsmetoder og utfordringer for denne språkressursen.

Hvor er vi, og hvor går vi?

Hovedinnlegget blir utgangspunkt for et overblikk over og en samtale om situasjonen for norsk fagspråk og fagterminologi, med deltakere fra de viktigste norske miljøene på området. Programmet vil bevege seg fra spørsmålet «Hvor er vi?» til «Hvor går vi?» Det vil bli presentert resultater av en undersøkelse om vanlige språkbrukere og forbrukeres forståelse av økonomisk fagspråk i vid forstand, på områder som banktjenester, forsikring, pensjon og skatt. Resultatene vil tjene som bakgrunn når representanter for blant annet næringsliv og politikk avslutningsvis skal samtale om hva som må til for å ivareta arbeidet med norsk fagspråk.

Språkdagen avsluttes med utdeling av Språkprisen. Følg med på Språkrådets nettsider for endelig program og påmelding.

 

-- Jan Hoel er seniorrådgiver i Språkrådet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.09.2014 | Oppdatert:12.03.2015