God norsk, også på mobilen

Den 21. februar ble FNs internasjonale morsmålsdag markert over hele verden. Denne dagen feirer vi språklig og kulturelt mangfold. Samtidig må vi huske at mange fremdeles ikke har god nok tilgang til morsmålet sitt. 

Direktør i Språkrådet Åse Wetås

Dersom du har norsk som morsmål, er du på mange måter heldig sammenlignet med mange andre språkbrukere i verden. Du har rett til opplæring på ditt eget språk, og du kan bruke morsmålet ditt både hjemme og i offentligheten. Disse rettighetene har ikke kommet av seg selv, de er resultat av en språklig demokratiseringsprosess som har pågått siden midten av 1800-tallet i Norge. Når folkevalgte snakker sin egen dialekt fra Stortingets talerstol, er det et levende uttrykk for denne språklige demokratiseringen.  

Skal vi bli trygge morsmålsbrukere, trenger vi å møte morsmålet vårt i mange ulike sammenhenger. Norske barn og unge har tradisjonelt vært trofaste brukere av NRK og norskspråklig litteratur, men nå blir disse kanalene i stadig større grad utfordret av engelskspråklig innhold på digitale plattformer. I hovedreportasjen i dette nummeret av Språknytt ser vi nærmere på hvilke konsekvenser en slik utvikling kan få for mindre nasjonalspråk som norsk.

Det er slett ikke opplagt at engelsk skal være det foretrukne digitale språket. I Norge har vi et rikholdig kultur- og medietilbud på norsk på tradisjonelle medieplattformer. Med språkpolitisk innsats og gode virkemidler er det mulig å sikre at vi nå og i framtida har godt norskspråklig innhold også på mobiler, nettbrett og datamaskiner. Det vil bety mye for nye generasjoner morsmålsbrukere.


Signatur
Åse Wetås
direktør i Språkrådet

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.02.2019 | Oppdatert:26.02.2019