Språknytt 40 år (1973–2013)

På 80-tallet skrev Språknytt særlig om den engelske påvirkningen på norsk, ved siden av evigunge gjengangere som fagspråk, norskfaget, normering og grammatikk.

Språknytt 40 årAndre temaer som ble belyst i Språknytt i denne tiårsperioden, var blant annet språkvett, språkrøkt, oljeterminologi, dataspråk og tv-teksting. Og det siste skuddet på stammen var den tiltagende anglifiseringen av norsk og behovet for avløserord.

«Språkkamp på liv og død»

Slik lød tittelen på hovedartikkelen i 80-årenes siste Språknytt. I ingressen stod det videre: «Kampanjen mot vår tids engelsk-norske blandingsspråk fører tanken tilbake til slutten av middelalderen da nedertysk språkstoff oversvømte Norden på lignende måte som engelsken nå. Interessant nok fins det vitnesbyrd om at folk kunne reagere mot det fremmede i språket den gang minst like heftig som motstanderne av anglo-norsken i dag.»

Språknytt ba i 1988 leserne om å komme med forslag til et avløserord for whiplash. Blant framleggene var piskesmellskade, slengskade, hodeslengskade og nakkesleng. Året etter kom fagnemnda i Norsk språkråd med sin anbefaling av nakkesleng, som siden har vært godt etablert i norsk. Et ikke like vellykket forslag var brekkdans for break dance, som «har spredt seg som en farsott blant barn og tenåringer i Norge i løpet av sommeren 1984».

Ordknapp ordpynt

Av det mer kuriøse slaget kan vi nevne artikkelen «Ordpynt i gatebildet», der en innsender spør: «’Er det da slik at The Body Shop selger bodies? Døde – eller levende?’ Ja, en kan nok spørre!» Og i en notis kan vi lese: «Vi har tidligere foreslått jakkemerke som et godt avløserord for det engelske ’button’. Nå har vi fått inn et nytt forslag som vi tygger litt på: ordknapp. Forslagsstilleren understreker dobbeltbetydningen. Jo, vi likte det …»


Nyord fra 80-tallet

børstraktor | båndsalat | datasnok | fettsuging | gjeldsforsikring | idédugnad | linselus | sambafotball | snillisme | videovold

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:27.05.2013 | Oppdatert:25.02.2021