Kort


Språkgledeprisen 2013 til Knut Nærum

SpråkgledeprisenForfatter og satiriker Knut Nærum har fått Språkgledeprisen for å ha spredd språkglede i den norske offentligheten gjennom flere år, i flere medier og innenfor flere sjangre. Prisen er på 15 000 kroner og ble delt ut for første gang i Språkåret 2013. Den er et samarbeid mellom Norsk Oversetterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Språkåret 2013 og Språkrådet. Overrekkelsen skjedde 2. mars under Oversatte dager på Litteraturhuset i Oslo.


Nominer til Språkprisen 2013!

Språkrådet arbeider for å fremja og styrkja stillinga til norsk språk og deler difor kvart år ut ein pris for framifrå bruk av norsk i sakprosa. Prisen kan gå til ein person eller til ei gruppe (institusjon, bedrift, organisasjon osb.). Det blir delt ut ein pris for sakprosa på kvar av målformene kvart år.

Alle kan nominera kandidatar til Språkprisen. Kandidatar kan koma frå alle sentrale samfunnsområde, som næringsliv, forsking, undervisning, forvaltning, presse, teknologi og kulturliv. Juryen bør ha framlegga før 20. juni i år. Prisane blir delte ut på Språkdagen 12. november.

Vinnarar i 2012 var Marta Norheim, nynorsk (litteraturvitskap og humanistiske fag), og Erik Tunstad, bokmål (naturvitskap og forskingsjournalistikk).


Skrifter frå Ivar Aasen-selskapet

Det grunnleggjande kjeldematerialet til Ivar Aasen er komme i bokform. Ivar Aasen-selskapet i Bergen har gjeve ut dei 2500 sidene i ti bøker: Sunnmørsgrammatikkane (1992), Målsamlingar frå Sunnmøre (1994), Målsamlingar frå Bergens Stift (1995), Målsamlingar frå Christiansands og Agershuus Stifter (1997), Målsamlingar frå Trondhjems og Tromsø Stifter (1998), Målsamlingar 1851–1854 (1999), Målsamlingar 1855–1861 (2001), Målsamlingar 1862–1883 (2002), Namnesamlingar (2006) og Dansk-norsk Ordbog (2000). Stoffet er gjennomarbeidt og lagt til rette av Jarle Bondevik, Oddvar Nes og Terje Aarset.


Språklig kvalitet i læremidler

På oppdrag fra Språkrådet har Høgskolen i Vestfold utarbeidet rapporten Språklig kvalitet i læremidler. Slik ønsker vi å gi dem som utvikler læremidler, et verktøy til å sikre godt språk og gode tekster. Læremidler retter seg mot barn og unge, med et språk og et innhold som er formende for unge mennesker. Språket i læremidler – både trykte og digitale – må derfor være både korrekt og velformet.

Språkrådet har lang tradisjon for å engasjere seg i lærebokspråket. Hensikten med rapporten er å peke på hva som kjennetegner språklig kvalitet i læremidler. Rapporten er publisert i serien «Språkrådets skrifter».


Konferanse om leksikografi i Norden

I samarbeid med Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) ved Universitetet i Oslo og Nordisk forening for leksikografi (NFL) inviterer Språkrådet til den tolvte konferansen om leksikografi i Norden i Oslo 13.–16. august. Denne konferanseserien er en uvurderlig møteplass for alle i Norden som er interessert i eller arbeider med ordbøker, eller som driver med leksikologisk forskning.

Konferansen finner sted i Forskningsparkens lokaler like ved universitetetsområdet på Blindern.

Det vil bli holdt tre plenumsforedrag. Det vitenskapelige programmet vil i tillegg omfatte parallelle seksjonsforedrag og andre tilbud. Arrangørene vil dessuten tilby et sosialt program.


Skolejente som rekker opp handaKonferanse om norskfaget i endring

Utdanningsforbundet, Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa og Språkrådet arrangerer ein konferanse om norskfaget på Lærernes hus i Oslo 23.–24. september. Temaet for konferansen er «Aasen-jubileet 2013 – fornying av nynorsk i opplæringa». Konferansen er ei oppfølging av diskusjonane kring revisjonen av læreplanen i norsk.

Endeleg program blir lagt ut på nettsidene til Språkrådet.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:27.05.2013 | Oppdatert:09.06.2015