Statsansatte mener de skriver godt nok

I en undersøkelse blant statsansatte svarer nesten alle at det er viktig å forbedre språket i statlige tekster. Samtidig mener ni av ti at de selv skriver godt nok.

Undersøkelsen «Språkarbeid i staten 2012» viser også at statsansatte i liten grad kjenner til de språklige kravene som stilles i statlige styringsdokumenter. Bare en tredel av de spurte mener at de har tilstrekkelig kompetanse i begge målformer.

Andre må forbedre seg

Tidligere undersøkelser har avdekket at mange opplever brev og brosjyrer fra det offentlige som vanskelige å forstå. I denne siste undersøkelsen blant statsansatte svarer derimot 91 % at de har tilstrekkelig kompetanse i rettskriving og det å skrive klart og forståelig.

Til sammen 99 % svarer at det er viktig for dem å gi informasjon som er nyttig for mottakeren, og alle svarer at det er viktig å sørge for at mottakeren forstår budskapet. 91 % svarer at det er viktig for dem å velge enkle ord og uttrykk og å følge offisielle skriveregler. 98 % mener det er viktig at statlige organer arbeider med å forbedre språket. Bare 32 % svarer at de har tilstrekkelig kompetanse i begge målformer – bokmål og nynorsk.

– Det er gledelig at de ansatte i staten er opptatt av å bli forstått og å skrive korrekt. Men det er påfallende at så mange sier at de har tilstrekkelig kompetanse i rettskrivning, samtidig som så få sier det samme om sin kompetanse i de to målformene. Svarene tyder på at mange statsansatte ikke ser på det å kunne skrive både bokmål og nynorsk som en del av det å kunne skrive rett, sier Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet.

– Alle innbyggere har lovfestet rett til å få tekster fra staten på sin egen målform, og staten skal bruke begge målformene. For at staten skal kunne oppfylle disse forpliktelsene, må de ansatte kunne bruke både bokmål og nynorsk. I dag bryter svært mange statsorganer loven.

Lederne må ta ansvar

– Mange elever skal arbeide i det offentlige som voksne, og de må få god skrive- og formuleringskompetanse med seg fra skolen. I tillegg har lederne i statsorganene et viktig ansvar internt: De må videreutvikle språkkompetansen til de ansatte, skape positive holdninger til bruk av begge målformer og si ifra om at lovverket og statlige styringsdokumenter skal etterleves, sier Vonen.

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag fra Språkrådet. Resultatene ble lagt fram på Språkdagen 2012. Hele undersøkelsen finner du på Språkrådets nettsider.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.11.2012 | Oppdatert:07.03.2023