Statoil vil likevel bruke norsk

Statoil går bort fra å be sine underleverandører i Norge om å bruke engelsk framfor norsk i kontakten med selskapet. Det skjer etter at Språkrådet tok opp Statoils bruk av engelsk med Olje- og energidepartementet i et brev i juni.

AV SVEIN ARNE ORVIK

Bakgrunnen for dette var at Statoil tidligere i år hadde sendt et brev til sine underleverandører i Norge der de ble bedt om å gå over til å bruke engelsk – i stedet for norsk – i skriftlig kontakt med selskapet.

I brevet til departementet viste Språkrådet til at målet med den norske språkpolitikken er å sikre norsk språk en fullverdig status og bruk innenfor alle deler av norsk samfunnsliv.

«Jeg kan forsikre at jeg er opptatt av at regjeringens uttalte språkpolitikk skal gjennomføres i praksis også i energisektoren», skriver olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i svarbrevet til Språkrådet. Statsråden skriver at departementet har hatt kontakt med Statoil om saken: «Selskapet opplyser at det i Norge vil benytte norsk, og at engelsk vil benyttes der det synes nødvendig og rimelig. Statoil vil klargjøre dette i et brev til sine norske leverandører.»

Statoil-flaggInformasjonsdirektør Jannik Lindbæk i Statoil sier følgende til Bergens Tidende: «Vi har lyttet til de innvendingene som har kommet, og vil informere leverandørene våre om dette. […] Vi vil kommunisere på begge språk slik at vi ivaretar de hensynene som har kommet til uttrykk fra de som ønsker kommunikasjon på norsk. Dette er en presisering av hvordan praksisen blir framover.»

Overfor Bergens Tidende bekrefter Lindbæk at Statoils leverandører kan vente seg et nytt brev om språk: «Her klargjør vi at vi vil benytte både norsk og engelsk i avtaler og korrespondanse med våre leverandører, helst norsk i forhold til leverandører i Norge. Engelsk vil vi bruke der det er formålstjenlig.»

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.09.2010 | Oppdatert:10.06.2015