Prosjekt gatenavn i Oslo

Oslo kommune har en utfordring. Hvis du er opptatt av gatenavn og ønsker å bli inspirert til å gjøre noe, ta deg en rusletur i Oslo.

AV OLE KRISTIAN ÅSGÅRD

Samme gate – tre skilt og tre skrivemåter. Riktig skrivemåte er «Elias Blix' gate»Og hvis målet er å bli provosert, blir du ikke skuffet. Provosert til å gjøre noe. Noen eksempler: Kristian IV´s gate, Elias Blix gate, Herman Foss’ gate, John Colletts allè og Øvre Voll gate. Hvis du er i tvil, så er det korrekte Kristian IVs gate, Elias Blix´ gate, Herman Foss´ gate, John Colletts allé og Øvre Vollgate. Og enkelte steder finner du gatenavn skrevet på tre forskjellige måter, for eksempel Herman Foss gate, Herman Fosss gade og Herman Foss´ gate.

Hvordan er dette mulig? La oss se litt på årsakene.

Gatenavnregistre

Oslo har tre gatenavnregistre: Sentralt stedsnavnregister (SSR), Statens kartverk; Oslo plan- og bygningsetats register og Vedtaksregistret, et register med direkte avskrift av navnevedtakene

Problemet er at alle tre registrene inneholder skrivefeil. En gjennomgang sommeren 2008 viste ca. 300 uoverensstemmelser, dvs. forskjellig skrivemåte i minst to av registrene. Enkelte navn var skrevet forskjellig i alle de tre registrene. Spesielt blir det når alle tre skrivemåtene er gale. Eksempel: 7.juni-plassen (SSR), 7. juni plass (Plan- og bygningsetaten) og 7. juni plassen (vedtaksregistret). Men heldigvis er det korrekt på skiltene som er satt opp: 7. juni-plassen.

Feil i vedtakene

Det er en utfordring når det er skrivefeil i vedtaksregistret, for eksempel: Kristian IV´s gate, Ellen Gleditschs` vei og Griffenfeldtsgate. Korrekt: Kristian IVs gate, Ellen Gleditschs vei og Griffenfeldts gate. Utfordringen ligger i at politiske vedtak selvsagt skal følges, og at vedtakene eventuelt må endres. Dette høres enkelt ut. Og det er det kanskje i disse eksemplene. Men la oss se på to eksempler til:

Vi har fått henvendelser om Per Gynts vei. Ibsens Peer Gynt het uten tvil Peer. Så hvorfor heter det Per Gynt? Per Gynts vei fikk navnet sitt i 1918 etter Asbjørnsen og Moes jeger og eventyrskikkelse Per Gynt; altså ikke Ibsens Peer Gynt. Det er lett å trå feil her hvis en ikke undersøker i vedtakspapirene.

Syrenveien fikk navnet sitt i 1932. Men allerede da vedtaket ble gjort, var syrin den eneste tillatte formen i offisiell rettskrivning og hadde vært det siden rettskrivningsreformen i 1917. Hvorfor bystyret i 1932 vedtok skrivemåten Syrenveien, er et mysterium. Hva er mest kulturløst? Å endre til korrekt skrivemåte, eller å beholde noe som var galt allerede på vedtakstidspunktet?

Slurv

Det er mye slurv i produksjonen av gatenavnskilt. Det er det også viktig å gripe fatt i. Og et lite hjertesukk: Selv om det er den som bestiller skiltene som har hovedansvaret for korrekte skilt, etterlyser jeg en bedre språkkunnskap hos dem som produserer skilt!

Mangelfulle retningslinjer

Det er bydelsutvalgene som nå vedtar navn på gater, veier og plasser i Oslo. Men de retningslinjene som bydelsutvalgene skal forholde seg til, er mangelfulle. Dette kom tydelig fram da en ny gate i Bjørvika i fjor fikk navnet Kong Haakon 5.s gate. Dette er den første gata i Oslo der monarktittelen er tatt med og nummeret i kongerekken er markert med arabiske tall. Andre gater i Oslo med kongenavn: Olav Vs gate og Kristian IVs gate, er altså skrevet uten monarktittel og med romertall. En slik inkonsekvens er uheldig.

Mot løsning?

Gjennom Prosjekt gatenavn ønsker Oslo kommune få både et korrekt gatenavnregister og bedre retningslinjer for navnsetting av gater, veier og plasser i Oslo. Prosjektet ledes av Byrådslederens avdeling og har deltakere fra Språkrådet, Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo og flere etater i Oslo kommune. Prosjektet er i gang, og håpet er at et nytt gatenavnregister blir vedtatt høsten 2009.

Ikke bare kommunal svikt

Er det bare Oslo kommune som svikter? Gatenavn finner du ikke bare på gatenavnskilt. Ta en titt på reklameplakater, fasadeskilt og dørskilt for butikker og andre private foretak. Her er prosentandelen feil større enn på gatenavnskilt. Kanskje Prosjekt gatenavn gir et puff også til andre som ønsker å fortelle hvor de holder til, på en korrekt måte!

 

-- Ole Kristian Åsgård er spesialrådgiver i Oslo kommune og prosjektleder for Prosjekt gatenavn.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.03.2009 | Oppdatert:28.05.2021