Språknytt 1/2009

Forsidebilete Språknytt1/2009Kor mange brukar dialekt når dei skriv på Facebook? Kor mange fjernsynstekster les ein gjennomsnittleg tv-sjåar i året, og kva slags krav skal me stille til tekstinga? På gateskilt i Oslo finn me ofte feil. Kva gjer Oslo kommune med det? Veit du kva «apeloff» og «degolefse» betyr? Desse spørsmåla får du svar på i dette nummeret av Språknytt.

Som vanleg har Språknytt korte notiser om aktuelle saker, svar på språkspørsmål, klipp, Språkbrukaren og Historia bak.

Smakebitar
Toraderen i ruta
Rundt 180 norske oversettere leverer fjernsynstekster til i overkant av 60 tv-kanaler. Hvert år produserer de fjernsynstekster som tilsvarer 240 000 boksider eller 700 romaner. Hvordan blir disse 700 romanene til?
Anders JohansenIntervjuet: Tenker best på norsk
Han kjemper for norsk som forskningsspråk og mener at Stortingsmelding nr. 35 (2007–2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk ikke tar det norske språket i forsvar. – Men jeg er ikke alltid like høy i hatten, sier Anders Johansen.
Samme gate, tre skilt og tre skrivemåterProsjekt gatenavn i Oslo
Oslo kommune har en utfordring. Hvis du er opptatt av gatenavn og ønsker å bli inspirert til å gjøre noe, ta deg en rusletur i Oslo. Og hvis målet er å bli provosert, blir du ikke skuffet. Provosert til å gjøre noe. Noen eksempler: Kristian IV´s gate, Elias Blix gate, Herman Foss’ gate, John Colletts allè og Øvre Voll gate. Hvis du er i tvil, så er det korrekte Kristian IVs gate, Elias Blix´ gate, Herman Foss´ gate, John Colletts allé og Øvre Vollgate.
Kolofon

Ansvarleg redaktør: Sylfest Lomheim
Redaktørar: Svein Nestor og Åsta Norheim
Signerte artiklar frå eksterne skribentar står for forfattaren sitt syn.
ISSN 0806-2870 (elektronisk utgåve)
ISSN 0333-3825 (prenta utgåve)
Omslagsbilete © Tommy Ingberg / iStockphoto

Dette nummeret av Språknytt kom ut i mars 2009.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:02.03.2009 | Oppdatert:10.06.2015