Med andre ord

I denne spalten tar vi opp stort og smått om forholdet mellom norske ord og importord, først og fremst engelske.

Import og egenproduksjon

At fremmedord er en berikelse for språket, er de fleste enige om. Noen mener samtidig at vi bør begrense oss til å ta inn de ordene vi virkelig trenger. Men ingen tror at vi kan klare oss uten fremmedord. Likevel skapes det ofte inntrykk av at Språkrådet vil «lage» norske ord for enhver pris. Sannheten er snarere at Språkrådet ønsker å vurdere prisen og prøve ut varene i hvert tilfelle, slik man gjør på andre områder i livet. Det er altså ikke snakk om noe enten–eller, men om utprøving. Når et språk er så dominerende som engelsk er i dag, er det lett å bli overveldet, men hvert nytt ord fortjener grundig overveielse. Enveiskjøring i ordutviklingen, enten den ene eller andre veien, kan svekke norsk som et skikkelig alternativ til engelsk.

Alle språk er fulle av tilfang som kan brukes til å utvikle ord for nye begreper. Det engelske ordforrådet blir stadig tøyd og strukket, og «gamle» ord får utvidet betydning. Også norsk kan utvides med utgangspunkt i eksisterende ressurser, gjerne inspirert av engelsk. Den slags ressursutnyttelse har flere fordeler. De fleste av oss forstår norske ord bedre, og hjemlig ordstoff skaper mindre ugreie i rettskrivningen. (Det er ikke noen hemmelighet at forholdet mellom skrift og tale i engelsk er mer problematisk enn i norsk.) Ikke minst kan nyskapninger på kjent grunnlag støtte opp om eksisterende ord og hindre forvitring i norsk fagterminologi.

Norske ord som erstatter importord (lånord og fremmedord), kalles gjerne avløsere. Arbeid med avløserord var en viktig oppgave for Norsk språkråd (forløperen til Språkrådet), som i 2000 lanserte e-postforumet «Ordsmia». Noen frukter av dette arbeidet finnes i ordlista «På godt norsk» på Språkrådets hjemmesider. Skriv gjerne til oss hvis du er på jakt etter gode avløserord eller har egne forslag. Du kan sende inn spørsmål, forslag og merknader til avlos@sprakradet.no. På nettsidene våre kan du gå inn på Råd om språk > Norsk for engelsk. Der finner du både avløserlista og artikler om arbeid med avløserord. Hvorfor ikke prøve litt selv?

I neste spalte ser vi nærmere på noen framgangsmåter i arbeidet med importord. Senere vil vi også drøfte aktuelle enkeltord.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:10.10.2008 | Oppdatert:09.06.2015