Nyord

Når eit ord er ført opp i denne spalta, tyder det berre at vi har registrert at det finst. Det tyder ikkje at Språkrådet går god for ordet. Dersom vi rår til eller rår frå å bruke ordet, vil vi nemne det uttrykjeleg. Nyordspalta blir redigert av Svein Nestor.

Anne-Cath. vestlyaktig Hvorfor går folk rundt og sier ting som gurimalla og fyttirakkernsen? Jeg synes det høres litt vel forsiktig og Anne-Cath. Vestly-aktig ut? Hilsen en som liker å kalle en spade for en spade. Dagbladet 5.1.2008

antisvinnfirma Administrerende direktør Jan Carho i Bensinforhandlernes Forening mener tjenester fra antisvinnfirmaer er veien å gå. Årlig pumpes ubetalt bensin for 30 millioner kroner inn på tankene til svindlere. Aftenposten 18.3.2008

belte (verb) Plan- og miljøutvalet i Vinje vedtok på førre møte at trafikk og anlegg får løyve til å belte gravemaskiner frå Farhovd til Torvehovdammen i Vinje. Vest-Telemark Blad 23.2.2008

borgerkort Mot slutten av neste år skal det norske borgerkortet lanseres. Kortet kan brukes i stedet for pass i Schengen-land, og kan brukes til tjenester på Internett. Verdens Gang 3.4.2008

parsingle Selvstendighet er blitt som en ny religion. Det anses som lite vellykket å være avhengig av en partner eller å måtte tilpasse seg en annen, sier den svenske trendforskeren Marie Söderqvist Tralau. Hun har nylig gjort en studie på fenomenet parsingle – eller personer som velger å leve sine liv som single selv om de er i faste forhold, og tror dette er i ferd med å bli en ny trend. Aftenposten 12.3.2008

passivhus Lavenergiboliger (miljøhus) er en fellesbetegnelse på bygninger som er energibesparende. Passivhus er den mest energisparende av disse. […] Grunnen til at det kalles passivhus, er at man tar i bruk mest mulig passive tiltak for å redusere energibehovet. Dagsavisen 3.3.2008

sklijarn Tysdag kveld vart det sett opp såkalla «rails», eller sklijarn, øvst i Knuteløypa. Dette er installasjonar snøbrettkøyrarar og også skiløparar bruker til å skli på og utføre triks på og rundt. Møre-Nytt 6.3.2008

transperson Nå foreslår regjeringen [i Sverige] at det også skal være forbudt å diskriminere mennesker på grunn av alder og det den kaller kjønnsoverskridende identitet. […] Kjønnsoverskridende identitet betyr at det ikke skal være tillatt å diskriminere transpersoner, dvs. mennesker som på en eller annen måte opptrer ukonvensjonelt i forhold til hvilket kjønn de har. NRK P2 Verden i dag 31.1.2008

trengselsskatt Trengselsskatt har gjort det dyrere å kjøre bil inn og ut av Stockholm. Bompengeprosjektet har som målsetning å begrense trafikken inn og ut av den svenske hovedstaden samt sikre milliardinntekter til nye veier og bedre kollektivtilbud. Dagens Næringsliv 22.2.2008

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.06.2008 | Oppdatert:10.06.2015