Språk på nett

Nordavinden og sola

Nordavinden og sola er en database med opptak og transkripsjoner av historien om nordavinden og sola lest på ulike norske dialekter. I tillegg til å få en sorterbar liste over dialektprøvene kan en velge dialektprøvene fra et norgeskart. Opptakene er i MP3- og wav-format, og transkripsjonene foreligger både i vanlig IPA-notasjon og i X-SAMPA, i tillegg til en gjengivelse som benytter tradisjonell ortografi. Arbeidet med Nordavinden og sola er delvis finansert av Historisk-filosofisk fakultet, NTNU, og adressa er: www.ling.hf.ntnu.no/nos/

Vestads vevstad

Vestads vevstad er ein interessant nettstad for språk, mediespørsmål, litteratur og ymse anna. Det er Jon Peder Vestad, språkkonsulent for NRK og stipendiat ved Høgskulen i Volda, som driv nettstaden, som opna for vel tre år sidan. "Nytt stoff blir lagt ut med ujamne mellomrom, alt etter tid og tilgang på nytt stoff. Om ein er innom ein gong eller to i månaden, skulle ein få med seg det meste," skriv han på ei av nettsidene. Adressa er: http://www2.hivolda.no/jpv/

AMO – Astronomer mot orddeling

"De siste åra har en helt ny måte å mishandle det norske språket på blitt mer og mer vanlig, nemlig orddeling, eller særskriving som det egentlig heter. Ord som spisestue blir til spise stue, lammelår blir til lamme lår og hostesaft blir til hoste saft. Vi i AMO mener slik språkvandalisme bør bekjempes med alle lovlige midler, siden særskriving kan gjøre en tekst tung å lese, kan føre til misforståelser og er et skritt nærmere en enda sterkere anglifisering av språket vårt." Slik åpner nettsidene til Astronomer mot orddeling, en gjeng astronomer og andre som har satt seg fore å bekjempe særskriving i norsk. Adressa er: folk.uio.no/tfredvik/amo/

Språkteigen

Språkteigen i NRK har nettsider her: http://www.nrk.no/programmer/sider/spraakteigen/
NRK Hordaland har en språkspalte her: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_hordaland/programmer_nrk_hordaland/sprakspalten/

Dagens ord

Dagens ord finn ein på nettstaden til Ivar Aasen-tunet. Det er redaksjonen i Norsk Ordbok som leverer desse små vitnemåla frå rikdommen i norsk språk. Adressa er: www.aasentunet.no

Norsk tekstarkiv

Norsk tekstarkiv er tekster som er samlet inn gjennom de siste 20–25 år. Tekstene omfatter både romaner og aviser. En mindre del av materialet er på nynorsk. En stor del av avismaterialet er samlet inn automatisk fra Internett gjennom de siste par årene. Totalt er materialet på over 100 millioner ord, og det er søkbart via nettleser (adgangskontroll). En finner tekstarkivet på nettsidene til Senter for humanistisk informasjonsteknologi ved Universitetet i Bergen: www.hit.uib.no/hit.nta-pro.htm

Frekvensordlister

På nettstedet til Senter for humanistisk informasjonsteknologi finner en også to frekvensordlister, den ene utarbeidd på grunnlag av 4,7 mill. ord, den andre bygger på ca. 20 mill. ord. Adressa er: www.hit.uib.no/hit.nta-pro.htm

Norskfaget

Norskfaget er et norskfaglig nettsted for elever og lærere. "Skal klassen din i gang med et norskprosjekt? Da kan Norskfaget være til direkte hjelp i søkinga etter stoff på Internett. Vi hjelper til med å finne aktuelle lenker dere kan jobbe med, og så er resten opp til dere!" står det i presentasjonen. Nettstedet er lagd av Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved NTNU. Adressa er: www.hf.ntnu.no/nor/norskfaget/index.htm

slang.no

slang.no er et undervisningsopplegg for norskfaget i ungdomsskolen og den videregående skolen. Her kan en studere resultatene fra en undersøkelse av norske ungdommers slangspråk. 400 tenåringer fra Oslo, Bergen og Tromsø har til sammen bidratt med 22 000 slangord. Adressa er: www.slang.no/

Pål sine høner på latin

Vi avslutter med en lenke til "Pauli gallinae", en latinsk oversettelse av "Pål sine høner" ved Helge Dyvik, professor i allmenn språkvitenskap ved Universitet i Bergen og medlem av Norsk språkråd: www.hf.uib.no/i/LiLi/SLF/Dyvik/gallinae.html

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.08.2004 | Oppdatert:02.06.2021