Småstoff


Utredninger om domenetap

I forbindelse med det europeiske språkåret 2002 tok Nordisk ministerråd initiativ til å få kartlagt språkpolitiske tiltak de siste tiårene i de nordiske landene. Ministerrådet ønsket også en oversikt over risikoen for språklig domenetap og informasjon om hvor langt denne utviklingen var kommet. Det ble laget utredninger fra Danmark, Finland, Island, Sverige, Norge, Færøyene, Grønland og Sameland.

Gratisbok fra Språkrådet

Norsk språkråd utarbeidde i 1999 ei større handbok i lærebokspråk med tanke på forlagskonsulentar, lærebokkonsulentar, lærebokforfattatat og andre, Boka, som har tittelen «Godt språk i lærebøker», har mykje nyttig stoff også for andre språkbrukarar, er på 240 sider og kostar kr 225 i papairutgåva. Men heile boka kan fritt hentast i pdf-format på nettsidene til Språkrådet. Ein må ha gratisprogrammet Acrobat Reader for å lese og skrive ut boka.

Nordisk språkforståelse

Er den nordiske språkforståelsen i fare? For å finne svar på dette spørsmålet holdt Nordisk språkråd og kulturinstitusjonene Schæffergården (Danmark), Hanaholmen (Finland), Voksenåsen (Norge) og Hässelby slott (Sverige) i år 2000 fire konferanser med tittelen «Nordisk språkforståelse – det umistelige». Konferanseserien forsøkte å belyse en rekke av de faktorer som kommer til å virke inn på språkforståelsen i framtida. Etter at serien ble avsluttet, har Nordisk kulturfond tatt opp utfordringen og satser nå midler for å gjennomføre en større vitenskapelig undersøkelse av språkforståelsen i Norden i dag.

Det foreligger en rapport fra konferansene, og den har fått tittelen «Nordisk språkförståelse – att ha och mista». Rapporten koster 70 kroner og kan bestilles fra Nordisk språkråd, Postboks 8107 Dep, 0032 Oslo, e-post: hauge(a)sprakradet.no.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:12.07.2004 | Oppdatert:02.06.2021