Er risikofond eit brukande norsk ord for hedge fund?

AV MARIT HOVDENAK

I spalta «På godt norsk» i Språknytt nr. 4/2001 stod det engelske hedge fund med risikofond som avløysarord. Det same stod i Statsspråk i fjor. Bakgrunnen var at Språkrådet i haust fekk spørsmål frå ein bank om norsk ord for hedge fund (eller rettare det litt fornorska hedgefond). Engelsk hedge tyder ’hekk; vern, sikring’. Det har komme eit par reaksjonar på det norske ordet.

I Norsk-engelsk / engelsk-norsk økonomisk ordbok av Korsvold og Snellingen fann vi denne forklaringa på hedge fund: «et investeringsfond som søker aktivt etter høy avkastning (i motsetning til et benchmark fund)». Vi spurde ein av redaktørane for ordboka, professor Pål E. Korsvold ved BI, om framlegg til avløysarord. Han svarte: «Jeg foreslår 'risikofond', selv om navnet 'hedge fund' bokstavelig talt innebærer risikosikring (ordet 'hedge'). Slik disse fondene opererer i dag tar de bevisst risiko, slik at 'risikofond' er et bedre uttrykk enn 'sikringsfond'. […] Fordi uttrykket er noe uklart, har jeg i min ordbok ikke oversatt det med et ord, men beskrevet det. I neste utgave vil jeg imidlertid ta inn uttrykket.»

Ein tilsett i skatteetaten skriv dette om hedge fund: «Hedgefond (på bedre norsk) består av pantsikre obligasjoner og usikre opsjoner (i f.eks. et aksjemarked). Det vil si at man uansett utfall i aksjemarkedet vil få igjen innskuddet sitt. Det sørger obligasjonene for. Gevinsten kommer ved en eventuell oppgang i aksjemarkedet der opsjonene sørger for gevinsten. … Man mister altså ikke den innskutte kapitalen. Det er altså ingen risiko for det. 'Risikoen' består i om man tjener penger eller ikke. Det er vel ingen risiko egentlig? … Risikofond er derfor etter mitt skjønn misvisende.»

Ein pensjonert advokat skriv: «Jeg har oppfattet begrepet 'hedge' i aksjefond/valutasammenheng som et instrument som tar sikte på å verne mot risiko, dvs. den risiko som man ellers løper ved å investere bl.a. i vanlige aksjefond eller i valuta. … Men da må betegnelsen risikofond bli ganske så feil – det er jo nærmest motsatt! … Det blir i hvertfall mer presist med 'lavrisikofond', eller 'sikringsfond' som mange forvaltere kaller det. Det er de vanlige aksje- og obligasjonsfond som er de egentlige 'risikofond', ikke hedge-fondene.»

Vi har lagt desse to innvendingane fram for Pål E. Korsvold, og svaret hans er slik: «Jeg vil nok fremdeles holde på risikofond som oversettelse av 'hedge fund'. Begrunnelsen er som nevnt tidligere at disse fondene i praksis øker risiko ved å benytte diverse finansielle instrumenter, og det til tross for at 'hedge' betyr sikring (dvs. i praksis risikoreduksjon).»

Det ser ut til at både risikofond og sikringsfond er i bruk for hedge fund. Er det nokon av lesarane som har synspunkt på saka?

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.08.2004 | Oppdatert:17.06.2015