Språk på nett

Ethnologue

Ei nyttig kjelde når det gjeld språksituasjonen i verda, er datasamlinga Ethnologue, utarbeidd av The Summer Institute of Linguistics. Databasen omfattar 6 800 språk, fortel kvar språka blir nytta, og om lag kor mange som har språka som morsmål. Alle data er nok ikkje like gode, men ei hjelp er likevel samlinga. Nettversjonen ligg her: http://www.sil.org/ethnologue/

Ordbøker på nettet

Bokmålsordboka og Nynorskordboka:
https://ordbok.uib.no/

Norsk Ordbok: http://no2014.uio.no/

Norsk-samisk orddatabank: http://xn--stni-5na.org/exist/risten/index.html

Skandinavisk ordbog: http://www.nada.kth.se/skandlexikon/

Svenska Akademiens ordbok: http://www.saob.se/

Retskrivningsordbogen>: https://dsn.dk/ordboeger/retskrivningsordbogen/

Andre ordbøker: https://reference.yourdictionary.com/languages.html

E-postlister om språk

The List of Language Lists er eit nyttig oversyn over e-postforum for ymse språk i verda. Oversynet, som er laga av Michael Everson, finn ein her: http://www.evertype.com/langlist.html

Ord på spel

Gjødselblanding – røyspost, uriaspost eller kompost? Rett svar finn ein i Ordspelet, som finst på nettsidene til Aasen-tunet. Dataspelet tek sikte på skuleelevar frå 5. klasse og oppover, men kan også ha interesse for eldre ungdom og for språk- og dialektinteresserte vaksne. Orda og ordtydingane er henta frå basen til Norsk Ordbok, og spelet er utvikla med økonomisk støtte frå Kulturnett Noreg. Adressa er: http://www.spel.aasentunet.no/Ordspelet/index.html

Vestads vevstad

Vestads vevstad er ein interessant nettstad for språk, mediespørsmål, litteratur og ymse anna. Det er Jon Peder Vestad, språkkonsulent for NRK og stipendiat ved Høgskulen i Volda, som driv nettstaden, som opna for vel tre år sidan. "Nytt stoff blir lagt ut med ujamne mellomrom, alt etter tid og tilgang på nytt stoff. Om ein er innom ein gong eller to i månaden, skulle ein få med seg det meste," skriv han på ei av nettsidene. Adressa er: http://www.hivolda.no/jpv/

AMO – Astronomer mot orddeling

"De siste åra har en helt ny måte å mishandle det norske språket på blitt mer og mer vanlig, nemlig orddeling, eller særskriving som det egentlig heter. Ord som spisestue blir til spise stue, lammelår blir til lamme lår og hostesaft blir til hoste saft. Vi i AMO mener slik språkvandalisme bør bekjempes med alle lovlige midler, siden særskriving kan gjøre en tekst tung å lese, kan føre til misforståelser og er et skritt nærmere en enda sterkere anglifisering av språket vårt." Slik åpner nettsidene til Astronomer mot orddeling, en gjeng astronomer og andre som har satt seg fore å bekjempe særskriving i norsk. Adressa er: http://folk.uio.no/tfredvik/amo/

Hvor mange heter ...?

Statistisk sentralbyrås søkbare navnestatistikk finner en her: http://www.ssb.no/emner/00/navn/

Norske Gaardnavne

O. Ryghs Norske Gaardnavne (bind 1–17) er lagt ut i søkbar form her: http://www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.html

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.08.2004 | Oppdatert:02.06.2021