Nyord

Når eit ord er ført opp i denne spalta, tyder det berre at vi har registrert det. Det tyder ikkje at Norsk språkråd går god for ordet. Dersom vi tilrår eller rår frå å bruke ordet, vil vi nemne det uttrykkjeleg. Nyordspalta blir redigert av Vigleik Leira.

asymmetrisk krigføring Gulf-krigen var den siste store panserkrigen. Nå handler det om asymmetrisk krigføring, hvor et av poengene er å bruke egen styrke mot fiendens svake punkter, og samtidig hindre det motsatte, forklarer oberstløytnant Roy Abelsen. Aftenposten på nettet 16.2.2001. – Etter engelsk asymmetric warfare.

barista Barista er navnet på den som står bak disken og tilbereder kaffedrikker. En barista kan fortelle deg om de ulike kaffesortene på menyene … En barista er en barkeeper i en kaffebar. Antallet baristaer øker … Nettutskrifter etter søk på ordet barista. 17.7.2001. – Av italiensk barista ’barkeeper’.

galskapsdop Galskapsdop smugles til Norge av pensjonister. Det narkotiske preparatet ya-ba – som betyr galskapsmedisin – er dukket opp i Oslo. Kilder hevder at pensjonister er blant dem som smugler stoffet fra Thailand til Norge. Dagbladet 1.10.2001.

huglaug fanklubb Me er ein gjeng som har starta eit huglaug for Audhild Gregoriusdotter Rotevatn (http://www.chembio. ntnu.no/~herfinda/ huglaug.html) der me tek opp skrivefeil på nettet. Fra e-post til Språkrådet 14.8.2001.

israelisering uttalelser fra Bush og hans stab tyder på at vi i i de neste årene kommer til å se en omfattende «israelisering» av amerikansk sikkerhetspolitikk. Hva betyr det? Jo, at terrortrusselen frikobles fra den tradisjonelle statslogikken og behandles som en amorf organisme av skiftende nettverk uten et klart geografisk tilholdssted, løst koblet til enkelte regimer. Det er identisk med den strategien Israel fant fram til under München-OL i 1972. Henrik Thune i Dagbladet 26.9.2001.

kraftsamle militæruttrykk: konsentrere, f.eks. effekten av egne styrker/våpen mot et fiendtlig svakt og viktig punkt: Etter årelangt samarbeid med Luftverngruppe Bardufoss skal suksessen avvikles og luftvernet kraftsamles i Bodø og Ørland. Utskrift 1.10.2001 fra Forsvarsnettet.

kraftsamler, kraftsamling Kraftsamler i indre Troms. Jeg er godt fornøyd med det jeg ser, sa forsvarssjef Sigurd Frisvoll under gårsdagens inspeksjon på Skjold. I likhet med forsvarskomiteens medlemmer, som snakker om en kraftsamling i indre Troms, legger han ikke skjul på at Nord-Norge kommer godt ut av omstillingsprosessen. Utskrift 1.10.2001 fra Forsvarsnettet. – Orda er noen år gamle.

privatisør Partiet og velgerne er splittet i synet på privatisering av Statoil og oljereservene i Nordsjøen. Tore Tønnes forslag til sykehusreform har bare appell til partiapparatets folk, byråkrater og privatisører. Klassekampen 25.4.2001.

tunnelfattig Tunnelfattige ruter. Du kan kjøre Norge på kryss og tvers og unngå (nesten) alt som heter tunneler. Motor 6, 2001.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.07.2004 | Oppdatert:18.06.2015