Nyord

Når et ord er ført opp i denne spalten, betyr det bare at vi har registrert det. Det betyr ikke at Norsk språkråd går god for ordet. Dersom vi tilrår eller rår fra å bruke ordet, vil vi nevne det uttrykkelig. Nyordspalten redigeres av Svein Nestor.

samsoving det at mor og små barn sover sammen Overlege Gro Nylander ved Nasjonalt ammesenter ved Rikshospitalet mener det er så mange fordeler ved samsoving at det kan oppveie den lett forhøyede krybbedødriskoen for barn som sover sammen med ikkerøykende mødre. Aftenposten 16.1.2004

lykkepromille og gladfyll Noen forskere har lansert begrepet lykkepromille, og nå har vi også fått begrepet gladfyll. Begge begrepene gir signal om at det finnes en slags gylden middelvei mellom flatfyll og avhold når det gjelder bruk av alkohol. Ungdomskonsulent i Rusfri Robert Mulelid i Vårt Land 22.1.2004

taliban Hvem er egentlig mulla Krekar? […] Han er født i 1956 og er en ekstrem islamsk fundamentalist. Det nekter han ikke for selv. Han har talibane tilbøyeligheter, og kanskje vel så det. Dagens Næringsliv 24.–25.4.04

smurningstape Flere produsenter jobber med flytende smurning. To produsenter har lansert smurningstape som rett og slett klistres under skien. En av dem skal holde gjennom en hel sesong for en vanlig turløper. Våre folk har testet smurningstapen. Konklusjonen er at man skal være god til å smøre ski for stabilt å ha bedre ski gjennomen en sesong. Dagens Næringsliv 6.2.2004

dyretolk Hun har bestått to av tre kurs hos læremester Astrid Moe fra Trondheim. Om kort tid er 21-åringen utlært dyretolk. For å ta eksamen må man på forhånd ha gjennomført samtaler med 100 forskjellige dyr. Dagsavisen 9.2.2004

snakkemelding Tekstmeldinger har tatt av for lengst, og vi har begynt å kaste oss over bildemeldinger. Nå kommer snakkemeldingene. Systemet fungerer omtrent som en avansert walkie-talkie. Du holder telefonen foran munnen, trykker inn knappen og snakker. Meldingen går rett inn på mottakerens telefon uten at du trenger å løfte av røret. Dagbladet 27.2.2004

idéspeidar For å prøva å få ein oversikt over kva som går føre seg av nyskaping ved UiO, vil dei også setja i verk spesielle tiltak, – Birkeland innovasjon vil difor ha kontakt med folk som kan nyttast som idéspeidarar spesielt på medisin, farmasi, kjemi og odontologi, seier Maartmann-Moe. UNIFORUM 3/2004. 26. februar

nussifisering Sandvik mener prester dominerer liturgien for mye. Han er også kritisk til at mange prester viser fram dåpsbarnet for menigheten etter dåpshandlingen. Han kaller dette en ’nussifisering’ av gudstjenesten som framhever prestens særstilling. Vårt Land 17.3.2004

tankesmie Er vår oljerikedom en sovepute, som har gjort oss så overfladiske at vi ikke orker å snakke om det vesentlige, spør Terje Svabø, daglig leder for tankesmien Civita. Aftenposten 12.3.2004

grønnmale utgi for å være miljøvennlig Det er problematisk at Det Norske Veritas grønnmaler en virksomhet som har tatt drikkevannet og livsgrunnlaget fra tusenvis av mennesker. Dagbladet 1.4.2004
Å grønnmale er dannet etter mønster av verb som svartmale og hvitvaske.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:11.06.2004 | Oppdatert:16.06.2015